Ministerstvo kultury nezvládá projekty dotované z EU

Praha - Evropské dotace na kulturní projekty bude řídit ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Resort kultury to podle vlády nezvládá. V rámci integrovaného operačního programu je na projekty vyčleněno sedm miliard korun. Pokud by dál nabíraly zpoždění, hrozilo by, že stát o peníze přijde.

Konkrétně se jedná o projekty dotované z evropských fondů prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP), ty jsou ve skluzu a hrozí ztráta až miliardy korun. „Vzhledem k velmi neuspokojivému stavu čerpání prostředků z EU při využívání potenciálu kulturního dědictví v kompetenci ministerstva kultury jsme byli nuceni navrhnout převedení delegovaných činností zprostředkujícího subjektu (ministerstvo kultury) na ministerstvo pro místní rozvoj,“ uvedl ministr pro místní rozvoj František Lukl. Podle něj se resortu kultury dlouhodobě nedaří účinně řešit krizovou situaci.

Skluz v čerpání dotací

Luklův úřad resortu kultury vyčítá mimo jiné to, že si nereálně stanovilo harmonogram čerpání, který v loňském roce plnilo jen na 46 procent. Ve skluzu je i letos. „Očekávaná ztráta alokace (přidělených peněz - pozn. red.) činí v roce 2013 až zhruba jednu miliardu korun,“ upozorňuje MMR.

Současně čerpání evropských dotací v kultuře brzdí prodlužování administrativních kroků, například oddalování vydání rozhodnutí o udělení dotace, schvalování takzvaných víceprací či schvalování faktur. Časté personální změny pak mají vliv na proměnlivost názorů a stanovisek v podobných věcech. Ministerstvo kultury prý také nerespektovalo stanoviska Řídícího orgánu IOP, jímž je právě MMR.

Eurocent
Eurocent

Vyjádření MMR

„Ministerstvo kultury nedostatečně spolupracovalo s příjemci dotací v oblasti veřejných zakázek, v důsledku čehož zadávací řízení vykazují vysokou chybovost, čímž výrazně brzdí realizaci projektů. Ministerstvu kultury se také nedaří účinně pracovat s rizikovými projekty a přijatá opatření se jeví jako neúčinná.“


Z toho důvodu kabinet Jiřího Rusnoka uložil ministerstvu kultury dokončit rozpracované činnosti v administraci evropských dotací, zpracovat hloubkovou analýzu jednotlivých projektů a připravit převod peněz na financování projektů včetně kompletní dokumentace na MMR.

Integrovaný operační program se zaměřuje na rozvoj IT ve veřejné správě, služby v oblastech sociální integrace, veřejného zdraví a zaměstnanosti, národní podporu cestovního ruchu a využití kulturního bohatství. Pro stávající programové období 2007 až 2013 je na to vyčleněno až 1,58 miliardy eur (zhruba 41 miliard eur).