Zeman podepsal dorovnání důchodů i změny ve směnárenství

Praha - Prezident Miloš Zeman svým podpisem stvrdil dva důležité zákony. První se týká změn ve směnárenství - klient bude lépe chráněn před nekalými praktikami a provozovatel bude muset splnit řadu požadavků na provozování své činnosti. V platnost také vstoupí zákon o dorovnání penzí lidem, kteří před rozpadem československé federace pracovali na Slovensku nebo pro slovenské firmy.

Prezident Miloš Zeman podepsal zákon, který má lépe chránit klienty směnáren před nekalými praktikami směnárníků. Zákon upravuje, kdo může provozovat směnárenskou činnost, jaké povinnosti musí splnit (aby získal povolení), požadavky na kurzovní lístek a povinnost dát klientovi doklad o směně peněz.

Co zákon upravuje:

  • Záznamy na kurzovním lístku se budou muset uvádět v přiměřené velikosti určitým a srozumitelným způsobem.
  • Směnárna nebude moct směňovat peníze za méně výhodných podmínek pro klienta, než je uvedeno v informaci o kurzech a poplatcích na kurzovním lístku.
  • Česká národní banka bude mít právo zkontrolovat podezřelého z neoprávněného provozování směnárenské činnosti.
  • Přestupkem podle zákona má být i neoprávněná směna peněz a hrozit za ní bude až pětimilionová pokuta.

Jen za první pololetí roku 2011 zjistila Česká národní banka při 86 kontrolách 117 porušení devizového zákona. Téměř polovina z nich se týkala informování o kurzech a poplatcích.

Zákon má nabýt účinnosti prvním dnem druhého měsíce po vyhlášení ve sbírce.

Dorovnání penzí

Dorovnání penzí lidem, kteří před rozpadem československé federace pracovali na Slovensku nebo pro slovenské firmy, bude stát opět dorovnávat jejich nižší starobní penze. Nárok na dorovnávací příspěvek mají ti, kteří v někdejším Československu platili sociální odvody aspoň 25 let a za Česka před rokem 1996 aspoň rok.

Průměrná výše příspěvku se bude pohybovat kolem 1 100 korun měsíčně a týkat se bude zhruba 10 000 lidí. Příspěvek je podle novely samostatnou dávkou, která bude vyplácena jen spolu s českým důchodem. 

O přídavek musí senioři požádat Českou správu sociálního zabezpečení. Částka je stanovena jako rozdíl mezi případným důchodem, který by žadatel dostával za českých podmínek, a součtem skutečné české a slovenské penze. Celkové náklady za celou dobu výplat se odhadují na 3,8 miliardy korun.