Stáže ve firmách - naděje pro nezaměstnané absolventy

Praha – Počet absolventů bez práce přes léto vzrostl s tím, jak řada studentů dokončila školu. Mladým přitom často chybí potřebná praxe. Právě absolventům, ale i dalším lidem hledajícím práci, se snaží pomoci Fond dalšího vzdělávání (FDV). Ten poskytuje uchazečům o zaměstnání možnost získat praxi prostřednictvím projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, jímž má v první fázi projít 5 tisíc účastníků, kteří na konci stáží obdrží certifikát.

Nezaměstnanost v červenci v Česku opět stoupla, a to na 7,5 procenta. Počet absolventů a mladistvých, kteří hledali zaměstnání, vzrostl meziročně o 8 tisíc. Podle analytiků se navíc bude situace na trhu práce ještě zhoršovat. Od září totiž budou chtít práci absolventi, kteří si ještě chtěli užít poslední volno. Zároveň skončí řada sezonních prací. Mnoha nezaměstnaným by tak mohly pomoci právě stáže. Příspěvková organizace ministerstva práce a sociálních věcí už jich k tomuto dni v rámci ČR zprostředkovala téměř 3 700. 

Projekt poběží až do října příštího roku. Registrovat se do něj mohou bezplatně všichni občané Česka, kteří tu mají trvalý pobyt – ovšem s výjimkou stávajících studentů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). „Každý uchazeč si vybere z nabízených pozic. Musí pouze splnit podmínky spojené s daným oborem, co se týká vzdělání. Pokud si ho poskytovatel stáže vybere, zamíří k pohovoru. Následně je v případě úspěchu podepsána smlouva o zajištění stáže,“ popsala proces hlavní manažerka projektu Stáže ve firmách Kateřina Šímová. Stážistovi se následně věnuje mentor.

  • Stáže ve firmách jsou určeny především pro: absolventy bez praxe, nezaměstnané osoby vracející se na pracovní trh (např. rodiče po rodičovské dovolené) a zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci.

Uchazeči přitom mají z čeho vybírat, nabídka oborů je široká - od administrativy, přes IT, ale i strojírenství či stavebnictví. „Nově bude v nabídce třeba i architektura či potravinářství,“ poznamenala Šímová. Délka stáže závisí na jejím typu. Nejkratší doba je měsíc, nejdelší půl roku.

Firma
Zdroj: ČTK/imago stock&people
Autor: imago stock&people

Stáže přináší absolventům řadu výhod

„Projekt stážistům přináší velkou konkurenční výhodu. Umožní jim to získat cenné zkušenosti i navázat potřebné kontakty, získají také větší sebevědomí. Téměř ve čtvrtině případů zaměstnavatelé nabídnou danému stážistovi zaměstnanecký poměr či externí smlouvu po ukončení stáže,“ říká Šímová.


Rozpočet projektu? 800 milionů korun 

Do projektu se mohou zapojit subjekty registrované v Česku, stáže pak rovněž probíhají v tuzemsku. Firmy, které se projektu účastní, na něm také mohou značně vydělat. Vyškolí si totiž odborníky, jimž pak v řadě případů rovnou nabídnou pracovní uplatnění. „Zájem ze strany firem je poměrně velký, největší zájem je v moravských krajích a v Praze, kde probíhá více než polovina stáží,“ podotkla Šímová. 

V případě, že jsou splněny všechny podmínky stáže, náklady jsou z většiny hrazeny z evropských peněz. Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve výši 85 procent. Zbytek dává český stát.

Projekt v číslech

  • celkový rozpočet projektu 800 milionů korun
  • doba trvání projektu červen 2012 – říjen 2014
  • počet minimálně podpořených osob 5000
  • délka stáže 1 až 6 měsíců dle typu stáže

Nezaměstnanost mladých řeší Evropská unie

Řešení vysoké nezaměstnanosti mladých je poslední dobou prioritou Evropské unie. Nejviditelnější zbraní je zatím slib dát přes 150 miliard korun na hledání nových míst a stáží pro mladé. Podle ekonomů je to ale jen symbolická částka - potřeba by bylo nejméně čtyřikrát více. Třeba v Řecku a Španělsku, které válčí s krizí, nemá práci zhruba polovina mladých lidí.

Video Komentář Kateřiny Šímové
video

Komentář Kateřiny Šímové