Komplikace s žalobou o vrácení bankovních poplatků

Praha – Právník Petr Toman, který podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 tisíce plných mocí klientů bank, kteří žádají vrácení bankovních poplatků za správu úvěru, k tomu neměl podle všeho oprávnění. Vyplývá to z rozhodnutí soudu, které dnes zveřejnila Česká spořitelna. Plnou moc k zastupování má od klientů společnost BSP Lawyer Partners.

Prostřednictvím služby Poplatkyzpět.cz se obrátilo na soudy s žalobami o vrácení údajně neoprávněně účtovaných úvěrových poplatků prvních 35 tisíc klientů bank. Jenže teď se ukazuje, že právník, který podával k soudu plné moci těchto klientů, k tomu neměl oprávnění.

Soud vyzval klienty, aby do deseti dnů od doručení usnesení předložili plnou moc pro Tomana, nebo podepsali návrh na zahájení řízení svým podpisem. To se zřejmě již nestihne a soud pak žaloby zamítne.   

„Tímto postojem se soud Prahy 4 pouze snaží šikanovat spotřebitele a zvýhodňovat nadnárodní bankovní domy. Pouze Obvodní soud pro Prahu 4 rozporuje platnost plné moci, ostatní soudy ji plně respektují. Tímto rozhodnutím se lze domnívat, že se tento soud mohl nechat ovlivnit právními kancelářemi jednajícími ve prospěch bank,“ reagoval Daniel Paľko, předseda představenstva BSP Lawyer Partners. 

„Tato rozhodnutí soudu považujeme za zásadní z hlediska strategie vedení sporů v této kauze, neboť podle našeho názoru znamenají další citelný zásah do proklamací Petra Tomana. Tato rozhodnutí v zásadě ukazují na pochybení Tomana při vedení sporů,“ uvedla Hana Červená z právního oddělení České spořitelny.