NKÚ zjistil v účetní závěrce MPSV chyby ve výši 11 miliard

Praha – Nejvyšší kontrolní úřad zjistil v účetní závěrce ministerstva práce a sociálních věcí nesprávnosti ve výši 11 miliard korun. Jde zejména o chybné účtování transferů spolufinancovaných z EU, chyby se ale týkají i vlastních dotačních titulů ministerstva. „Jde o chyby v účetnictví, ty peníze se tedy nikam neztratily, jsou ale špatně zaúčtovány,“ vysvětlila mluvčí NKÚ Olga Málková. Konkrétně šlo o to, že ministerstvo zaúčtovalo některé položky na jiné účty, než je dáno zákonem, neevidovalo některé pohledávky, nebo zanedbalo inventarizaci svého majetku.

Výši celkové nesprávnosti ovlivnilo zejména chybné účtování transferů. „Jednalo se o transfery spolufinancované z Evropské unie, které MPSV účtovalo na účty, které nejsou pro účtování transferů spolufinancovaných z EU právními předpisy určeny. Účetnictví MPSV proto nebylo správné,“ uvedla mluvčí.

Chybné účtování se podle NKÚ týkalo i transferů poskytovaných v rámci dotačních titulů Podpora rodiny a Podpora sociálních služeb, u nichž MPSV nevykázalo poskytnuté zálohy ve výši 6,6 miliardy korun.

Mluvčí NKÚ Olga Málková

„Účetnictví ministerstva nebylo správné, úplné a průkazné.“


Video Telefonát Olgy Málkové
video

Telefonát Olgy Málkové

Telefonát Olgy Málkové

Komentář Františka Koníčka

Při kontrole, která se uskutečnila od října 2012 do května 2013, NKÚ také zjistil, že MPSV neevidovalo například pohledávky za Národním fondem, celkem šlo o 1,4 miliardy korun. V příloze účetní závěrky pak prý nevykázalo podmíněné dlouhodobé pohledávky a závazky plynoucí z uzavřených smluv.

Podle kontrolorů ministerstvo porušilo zákon, když nevyužilo všechny právní prostředky při uplatňování a hájení práv státu jako vlastníka majetku. Neřešilo totiž na základě inventur z let 2010 a 2011 nedohledaný majetek za 19,3 milionu korun. „Vzhledem k tomu, že MPSV neprokázalo kontrolorům, že na ministerstvu proběhla inventarizace majetku a závazků za rok 2012, nemůže NKÚ považovat účetnictví MPSV ani za průkazné,“ dodala mluvčí.

Padnou tresty?

„Jedná se formální záležitosti. Já se nebudu uchylovat k trestům pro jednotlivé účetní, které za chyby prakticky nemohou,“ doplnil ministr práce a sociálních věcí v demisi František Koníček.


Video NKÚ zjistil v účetní závěrce MPSV chyby ve výši 11 miliard
video

NKÚ zjistil v účetní závěrce MPSV chyby ve výši 11 miliard