Snižování emisí v Číně: Připojí se země k evropskému systému?

Peking  V čínském Xi'an začíná klimatická konference, která bude řešit zavedení evropského systému snižování emisí uhlíku na čínský trh. Čína, která patří mezi největší světové producenty skleníkových plynů, nedávno oznámila plány na zavedení takzvané uhlíkové daně pro producenty oxidu uhličitého.  

„V ekonomice je více zdrojů znečišťování ovzduší. U každého je jinak nákladné snižovat emise, a tak je výhodné snižovat je na místech, kde je to nejlevnější. K tomu se používají emisní povolenky. Podnik, pro který je snižování emisí relativně nákladné, se rozhodne, že svůj závazek pokryje tím, že nakoupí emisní povolenky. Zatímco podnik, pro který je snížení emisí jednodušší, je sníží a své poukázky prodá na trhu. Dojde k tomu, že emise snížil ten, koho to moc nestálo, a zároveň je cíl splněn, to je systém EU ETS,“ vysvětlil princip fungování systému Ondřej Vojáček z katedry ekonomiky životního prostředí na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze.

Podle Vojáčka byly systémy obchodování s emisními povolenkami v minulosti velmi úspěšné. „Uvedl bych příklad amerického systému, kde jde o snižování emisí oxidu siřičitého, kdy se emise od roku 1975, kdy byl program spuštěn, snížily v místech, kde byl zaveden, o 50 procent.“

Do jaké míry ale pravidla snižování emisí v EU omezují hospodářskou výrobu? Systém podle Vojáčka představuje dodatečnou povinnost, kterou nemají podniky v zemích, kde není zaveden, jako tomu je například na Ukrajině. Následně dochází k tomu, že zátěž environmentální regulace je mezi různé země rozdělena různě. Přitom země obchodují na stejném trhu, často bez vzájemných cel, tudíž mají nerovné podmínky ke konkurenci. „U nás to pociťují zejména výrobci vápna a cementu, kde se jedná o velmi homogenní produkt, kde je v podstatě jedno, koupíte-li si cement z Ukrajiny, nebo z Radotína,“ řekl Vojáček.

Má Čína reálně možnost nahradit stávající zdroje energie ekologičtějšími variantami? „Možnost jistě má. Nicméně je otázka, jestli je to dobrý nápad, aby se Čína k evropskému systému připojila. Podle mě ano. Čím více máme zdrojů, tím je více možností, kde emise snižovat, ale v Číně jsou ty náklady jiné. Evropa do snižování emisí v minulosti investovala, Čína ještě ne. Evropa tak v Číně může nacházet levné způsoby, jak emise snižovat, a Číně tímto nepřímým finančním transferem pomoci,“ uzavřel Vojáček.