ČOI se otevírá veřejnosti, zveřejní podrobnosti o kontrolách

Praha – Česká obchodní inspekce chce zveřejňovat zprávy o svých kontrolách. Lidé by se tak mohli snáze dozvědět, kde v jejich okolí kotroly proběhly a jaké za ně byly uděleny sankce. „Vzhledem k tomu, že ve zveřejňování tohoto typu dat je ČOI průkopníkem, věříme, že naše snaha o otevřenost přispěje k další kultivaci podnikatelského prostředí a tím i k lepší ochraně spotřebitelů na českém trhu,“ uvedl ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Při příležitosti Mezinárodního dne svobodného přístupu k informacím se od 28. září objeví na stránkách ČOI tři tabulkové soubory, které budou obsahovat data o výsledcích kontrolní činnosti ČOI, o pokutách a zakázaných výrobcích. Tyto soubory budou zveřejněny pod otevřenou licencí, která umožňuje jejich další zpracování. Obsah souborů je určen nejen občanům a médiím, ale i vývojářům počítačových programů ze soukromého sektoru i z akademické sféry. 

Vladimír Velčovský, ústřední ředitel České obchodní inspekce:

„Cílem je propojit vývojáře s obchodních rejstříkem a s registrem veřejných zakázek, tak aby se spotřebitel dostal snáze k informacím.“


ČOI se podle Velčovského nebude ve vývoji aplikací pro využití poskytnutých dat angažovat, zvolí cestu osvědčenou v zahraničí a nechá vývoj tohoto software na nestátních institucích. Zveřejňování dat tak představuje pro ČOI minimální náklady. Veškerá zveřejněná data se vztahují ke kontrolám provedeným po 1. lednu 2012 a budou pravidelně jednou za tři měsíce aktualizována doplněním nových dat do stávajících souborů. 

Informace o živnostnících chrání zákon

Úplné informace budou k dispozici pouze u právnických osob. U živnostníků, kteří představují zhruba 60 procent kontrolovaných subjektů, přistoupila ČOI k částečné anonymizaci. Zveřejnění jejich identity totiž brání stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů. „Budeme usilovat o přehodnocení tohoto stanoviska, případně o změnu legislativní úpravy, abychom byli schopni dostát svému příslibu – prosazovat maximální transparentnost své činnosti,“ řekl Velčovský. 

Video Vladimír Velčovský hostem Studia ČT24
video

Vladimír Velčovský hostem Studia ČT24

Česká obchodní inspekce spolupracuje se skupinou OPENDATA|CZ, neformálním sdružením studentů a pedagogů z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Skupina je zapojena do evropského projektu LOD2, financovaného Evropskou komisí. 

Česká obchodní inspekce spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky, zboží a služby na vnitřní trh. Za porušení zákonů může ČOI v některých případech uložit subjektu pokutu až do 50 milionů korun. Za méně závažná porušení mohou inspektoři ČOI uložit na místě pokutu do 5 000 korun, a to i fyzickým osobám prodávajícím produkty z vlastní drobné chovatelské či pěstitelské činnosti anebo lesní plodiny.