ČSSD chce efektivněji potírat lichvu

Praha - ČSSD hodlá bojovat proti lichvářům maximální sazbou nákladů na úvěr ve výši mezi 17 a 23 procenty ročně nebo přísnějším postupem policie. Kromě efektivnějšího potírání lichvy představila i své plány pro regulaci spotřebitelských úvěrů a změny pravidel pro exekuce. Lidem, kteří exekuci čelí a nemohou si dovolit právní pomoc, pak slibuje síť právních poraden. Její provoz by podle stínového ministra spravedlnosti Jiřího Dienstbiera měl v prvních letech přijít na nejvýše sto milionů.

Sociální demokraté mají v plánu maximální procentní výši nákladů na úvěr stanovit nařízením vlády, tak aby bylo možné pružně reagovat na ekonomický vývoj. Smlouva, kde by roční sazba nákladů přesáhla stanovenou výši, by podle stínového ministra vnitra Jeronýma Tejce byla neplatná a věřitel by mohl vymáhat jen splácení původní částky bez úroků.

ČSSD volá po větší regulaci ze strany centrální banky

ČSSD chce potírat lichvu i větší regulací spotřebitelských úvěrů, konkrétně prostřednictvím České národní banky a České obchodní inspekce. Těm by se například hlásily údaje o množství poskytnutých úvěrů nebo omezení užívání rozhodčích doložek ve smlouvách. Sociální demokracie současně volá po tom, aby proti lichvě aktivněji bojovala policie a aby se zvýšil počet strážců zákona v lokalitách s největšími problémy.

Video Brífink ČSSD ke změně pravidel pro exekuce
video

Brífink ČSSD ke změně pravidel pro exekuce

Navíc lidem, kteří se přesto dostanou do problémů se splácením a bude na ně uvalena exekuce, slibuje strana zpřísnění pravidel pro výkon exekucí například zavedením místní příslušnosti exekutorů. Exekucí by v takovém případě byl pověřován exekutor v místě bydliště dlužníka. Exekutora by si navíc nevybíral věřitel, ale byl by přidělován na základě rozvrhu, podobně jako jsou u soudů přidělovány případy jednotlivým soudcům.

Sociální demokraté jsou také pro bezplatnou právní pomoc lidem, kteří ji potřebují a nemohou si ji dovolit. Podle představ strany by ji poskytovaly na základě grantového systému organizace, které se problematice již věnují. Síť poradců by přitom měla být co nejhustší, v každém případě by fungovala na krajské úrovni, uvedl Dienstbier.