Profesní průkazy usnadní práci v zemích EU

Praha/Brusel – Europoslanci schválili zavedení Evropského profesního průkazu, tím by se měla usnadnit možnost hledat práci v jiných zemích unie. Elektronický průkaz ponese záznamy o vzdělání a kvalifikaci zájemce o práci, pokud budou vyhovující, nositel průkazu bude smět práci vykonávat kdekoli v EU.

V současnosti se v zemích unie automaticky uznává šest profesí - lékař, zdravotní sestra, porodní asistentka, veterinář, farmaceut a architekt. Při předložení dokladu o absolvování studia se v těchto případech neporovnává studijní program jako v obecném systému u ostatních povolání. „Musí ještě doložit i splnění některých dalších podmínek,“ dodává Markéta Holečková z Centra pro uznávání odborných kvalifikací MŠMT.

Podle jejích slov se díky rozhodnutí europoslanců zrychlí proces uznávání kvalifikací. „Bude nyní více zapojen elektronický systém výměny informací o vnitřním trhu a uznávání odborné kvalifikace půjde elektronickou cestou,“ podotkla. Profesní průkaz nebude povinný, uchazeč o zaměstnání v dané zemi EU se bude moci rozhodnout, zda si zřídí profesní průkaz, nebo si zažádá o uznání odborné kvalifikace. Oba procesy ale proběhnou elektronicky, úřady mateřského státu uchazeče do systému zadají doklady zájemce a v zemi, kde se zájemce o práci uchází, k nim budou mít přístup.

V současné době mají úřady 60 dnů od podání kompletní žádosti na to, aby o žádosti rozhodly. Při vyřizování elektronickou cestou by se lhůta mohla zkrátit na měsíc. „Je tam i ustanovení, že pokud by příslušný orgán nevydal své rozhodnutí a do stanovené doby neposlal zamítavé stanovisko, nastává předpoklad, že rozhodnutí bylo vydáno,“ přiblížila Markéta Holečková. Systém by měl plně fungovat do dvou let.

Profesní průkaz budou vydávat ministerstva, pro určitá povolání pak profesní komory. Dokládat by měl studium, vykonanou praxi, v určitých případech, kdy je požadována trestní bezúhonnost, by pak obsahoval průkaz i tyto informace.