Profesní průkazy usnadní práci v zemích EU

Praha/Brusel – Europoslanci schválili zavedení Evropského profesního průkazu, tím by se měla usnadnit možnost hledat práci v jiných zemích unie. Elektronický průkaz ponese záznamy o vzdělání a kvalifikaci zájemce o práci, pokud budou vyhovující, nositel průkazu bude smět práci vykonávat kdekoli v EU.

V současnosti se v zemích unie automaticky uznává šest profesí - lékař, zdravotní sestra, porodní asistentka, veterinář, farmaceut a architekt. Při předložení dokladu o absolvování studia se v těchto případech neporovnává studijní program jako v obecném systému u ostatních povolání. „Musí ještě doložit i splnění některých dalších podmínek,“ dodává Markéta Holečková z Centra pro uznávání odborných kvalifikací MŠMT.

Podle jejích slov se díky rozhodnutí europoslanců zrychlí proces uznávání kvalifikací. „Bude nyní více zapojen elektronický systém výměny informací o vnitřním trhu a uznávání odborné kvalifikace půjde elektronickou cestou,“ podotkla. Profesní průkaz nebude povinný, uchazeč o zaměstnání v dané zemi EU se bude moci rozhodnout, zda si zřídí profesní průkaz, nebo si zažádá o uznání odborné kvalifikace. Oba procesy ale proběhnou elektronicky, úřady mateřského státu uchazeče do systému zadají doklady zájemce a v zemi, kde se zájemce o práci uchází, k nim budou mít přístup.

V současné době mají úřady 60 dnů od podání kompletní žádosti na to, aby o žádosti rozhodly. Při vyřizování elektronickou cestou by se lhůta mohla zkrátit na měsíc. „Je tam i ustanovení, že pokud by příslušný orgán nevydal své rozhodnutí a do stanovené doby neposlal zamítavé stanovisko, nastává předpoklad, že rozhodnutí bylo vydáno,“ přiblížila Markéta Holečková. Systém by měl plně fungovat do dvou let.

Video Markéta Holečková z MŠMT o profesních průkazech
video

Markéta Holečková z MŠMT o profesních průkazech

Profesní průkaz budou vydávat ministerstva, pro určitá povolání pak profesní komory. Dokládat by měl studium, vykonanou praxi, v určitých případech, kdy je požadována trestní bezúhonnost, by pak obsahoval průkaz i tyto informace.