Kojíte nebo máte cukrovku? Můžete žádat o příspěvek

Praha - Výdaje na jídlo jistě představují jednu z největších položek rodinného rozpočtu. Tím víc, pokud některý z členů rodiny má kvůli nemoci předepsánu dietní stravu. Proto v některých případech přispívá na dietu stát. Týká se to hlavně diabetiků, celiaků, těhotných a kojících žen. Jak se nárok na tento příspěvek posuzuje, co musí žadatel doložit a kde o příspěvek žádat? Na otázky portálu ČT24 odpovídala mluvčí generálního ředitelství Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Kdo má nárok na příspěvek na speciální dietu?

Nárok na příspěvek mají například osoby, které trpí diabetem, celiakií nebo osteoporózou. Nárok na příspěvek mají i těhotné ženy a ženy během kojení dítěte do jednoho roku věku dítěte. Základní podmínkou ale je, že se jedná o osoby v hmotné nouzi, které pobírají nebo žádají o takzvaný příspěvek na živobytí.

Kdy má člověk nárok na příspěvek na živobytí?

Obecně nárok vznikne, pokud posuzované příjmy žadatele a společně posuzovaných osob nedosahují částky živobytí a žadatel si nemůže tento příjem zvýšit vlastním přičiněním a zabezpečení jeho základních životních podmínek je tak vážně ohroženo, případně mu hrozí vážná újma na zdraví.

Částka živobytí se přitom odvíjí od částek existenčního a životního minima a je stanovena pro každou osobu individuálně, na základě hodnocení její snahy a možností. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají.

Kde a jak o příspěvek na speciální dietu žádat?

Žádost se podává na příslušném kontaktním pracovišti úřadu práce podle místa trvalého bydliště. Už při podání žádosti o přiznání příspěvku na živobytí může klient vepsat na příslušném formuláři do políčka s názvem „Dieta“ slůvko „Ano“. Následně obdrží tiskopis s názvem „Potvrzení o nutnosti dietního stravování“, ten si musí nechat potvrdit od svého odborného lékaře, který vyznačí také dobu, po kterou by se měl žadatel dietně stravovat.

Co v případě, kdy je klient diabetik a zároveň trpí osteoporózou? Dostane příspěvek na dvě diety?

Pokud klient musí dodržovat několik typů diet, bere Úřad práce ČR v potaz tu, která je finančně nejnáročnější, a o tuto částku pak žadateli navýší příspěvek na živobytí.

Podléhá žádost o příspěvek na dietu nějakému dalšímu schvalování?

Zvýšení částky příspěvku na živobytí osoby z důvodu dietního stravování je upraveno vyhláškou č. 389/2011 Sb. Vyhláška vymezuje částky, o které se u osob, jejichž zdravotní stav podle doporučení odborného lékaře vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování, zvyšuje částka živobytí. Vyhláška typy diet a finanční částky příspěvků taxativně určuje. Tedy pokud osoba pobírá příspěvek na živobytí a doloží doporučení odborného lékaře, je jí konkrétní částka přiznána.

Přehled měsíčních příspěvků na dietní stravování
Zdroj: Úřad práce ČR

Jak je to v případě, že mám například cukrovku? Musím potvrzení o nutnosti diety dokládat pravidelně?

Jednotlivé diety jsou žadateli přiznány na období, které uvedl odborný lékař (opět dle zmíněné vyhlášky) příslušným potvrzením, kde může uvést na dobu neomezenou či vymezit přesně časový interval. Pokud je tedy osoba příjemcem dávky na živobytí a předložila potvrzení lékaře o dietě k diabetes, přísluší jí zvýšení o 1 130 Kč měsíčně, a to na období, které bylo v potvrzení lékaře uvedeno.