Ombudsman upozorňuje na problémy s vydáváním stavebních certifikátů

Praha - Zástupce ombudsmana Stanislav Křeček varuje před zneužíváním certifikátů, které nahrazují stavební povolení. Vydávají je autorizovaní inspektoři a postup jejich získání je jednodušší. Podle Stanislava Křečka ale zamezují majitelům okolních pozemků ovlivnit podobu stavby.

Autorizovaný inspektor může vydat certifikát, který nahrazuje stavební povolení, a stavebník se tak může vyhnout mnohdy zdlouhavému úřednímu řízení. Novela stavebního zákona v roce 2012 měla zabránit tomu, aby inspektoři povolovali stavby, aniž by vyslyšeli majitele okolních pozemků. Zákon sice nově nařizoval, že každý vydaný certifikát musí měsíc viset na úřední vývěsce, jenže ani to nepomohlo. Inspektoři podle úřadu ombudsmana dál vydávají stavební certifikáty bez toho, že by stavbu probrali s okolními majiteli. 

„Ačkoli se stavební záměr dotýká jejich práv a v klasickém stavebním řízení by měli postavení účastníků řízení s právem uplatnit námitky a odvolat se, autorizovaní inspektoři s nimi vůbec nejednají,“ upozorňuje Křeček. „Důsledkem chybného postupu autorizovaného inspektora je pak stav, kdy jsou občané proti investorovi ve velmi slabém postavení, mohou se jen obtížně bránit a domáhat se svých práv,“ dodává. 

Stanislav Křeček:

„Autorizovaní inspektoři jsou jedním z důkazů, že ne vždy zjednodušení státní správy vede k cíleným účinkům. Ve snaze zjednodušit státní správu se předala moc do rukou lidí, kteří nerespektují práva účastníků a ochrana proti nim je velice problematická.“


Příkladem může být stavba výrobní haly v Hranicích na Moravě. Stavbu povolil certifikátem autorizovaný inspektor. Jenže to se nelíbilo vlastníkům sousedních nemovitostí. Certifikát napadli správní žalobou a krajský soud ho zrušil. Jenže mezitím se už začala hala stavět, stavební úřad proto nařídil stavbu zbourat.

Do hry ale znovu vstoupil autorizovaný inspektor, který na stavbu vydal nový certifikát. To ale podle ombudsmana nejde, certifikát prý může inspektor vydat pouze k nezahájené stavbě. Jak se tedy mohou majitelé sousedních pozemků bránit? „V současné době neexistuje žádný jiný způsob právní ochrany proti nezákonně vydanému certifikátu než žádat stavební úřad, aby posoudil, zda byl certifikát vydán v souladu se zákonem,“ radí úřad ombudsmana.

Autorizované inspektory zavedl stavební zákon už v roce 2006. Inspektor, zjednodušeně řečeno, supluje stavební úřad. Zatímco na úřadě se za povolení neplatí, inspektor si účtuje i 1 000 korun na hodinu. Třeba certifikát na rodinný dům vyjde na pět až deset tisíc. Rozdíl je ale v tom, že inspektor může stavbu urychlit. Na razítko od stavebního úřadu se čeká několik měsíců, inspektor to zvládne za dny či týdny. Zákon umožňuje vlastníkům, kteří nesouhlasí s výstavbou v okolí svých pozemků, podat proti certifikátu námitku.