2030: Třetina energie z obnovitelných zdrojů, počítá EU

Brusel - Evropská unie by měla do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 40 procent oproti roku 1990. Navrhuje to Evropská komise. V návrhu nového rámce pro klimatickou a energetickou politiku také počítá s celounijním závazkem vyrábět ke stejnému roku 27 procent energie z obnovitelných zdrojů. O konečné podobě klimatické politiky se ale ještě bude jednat. Česko je zastáncem spíš méně radikálního postupu.

Video 2030: Třetina energie z obnovitelných zdrojů, počítá EU
video

2030: Třetina energie z obnovitelných zdrojů, počítá EU

2030: Třetina energie z obnovitelných zdrojů, počítá EU

Komentář Martina Sedláka z Aliance pro energetickou soběstačnost

Ekonomika ČT24: Emise podle Bruselu

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso řekl, že cíl snížit emise o 40 procent je ambiciózní; výroba skoro třetiny energie z obnovitelných zdrojů je podle něj signálem stability pro investory i pro podporu bezpečnosti energetických dodávek. Během posledních deseti let se v Evropě podíl obnovitelných zdrojů skoro zdvojnásobil - z necelých osmi procent na třináct procent v roce 2011; v Česku je to pak šest procent. 

Okolo obou ukazatelů se do poslední chvíle lobbovalo. Některé země Unie, především ty závislé na průmyslové výrobě, chtěly snížení emisí jen o 35 procent, vyšší snížení prosazovalo Německo, Francie a Velká Británie. 

Ekologové vidí cíle jako nedostatečné

Sám Barroso dnes připustil, že z čistě ekonomického pohledu by jen jeden závazný cíl snížení emisí unii stačil. Absence cíle týkajícího se obnovitelných zdrojů by ale podle něj byla „politicky velmi negativní“. Předseda komise připomněl, že produkce energií z obnovitelných zdrojů je v současnosti důležitou částí evropského energetického průmyslu. Vynechání závazku by tak podle něj dalo špatný signál průmyslu a poškodilo investice v této oblasti.

Dnes oznámené cíle už dopředu kritizovaly ekologické organizace, třeba Greenpeace, jako nedostatečné. Eurokomisařka odpovědná za klimatické změny Connie Hedegaardová jim dnes vzkázala, že komise musí navrhovat změny, které jsou prakticky prosaditelné. „Těch 40 procent není málo, je to velká věc, bude to od Evropy vyžadovat hodně,“ poznamenala. 

I další organizace, jako Klimatická koalice nebo Hnutí DUHA, vidí rozhodnutí komise jako nebezpečný ústupek velkým energetickým firmám i zastaralému průmyslu a politické selhání. Ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek upozornil, že navržená opatření by znamenala růst ceny tepla a další znevýhodnění občanů využívajících teplo z dálkového vytápění. Firmy ČEZ nebo Westinghouse návrh naopak vítají

O návrhu se bude diskutovat na summitu EU i v Evropském parlamentu. Kromě jiného také předpokládá reformu systému obchodování s emisními povolenkami v příštím období. Komise navrhuje vznik stabilizační rezervy, která by měla zlepšit odolnost systému automatickými úpravami nabídky povolenek do aukcí. Podle představ komise by systém pracoval podle předem nastavených pravidel bez toho, že by do něj mohla zasahovat komise nebo členské státy. 

Nynější evropská pravidla počítají se snížením emisí CO2 o 20 procent v roce 2020 s tím, že nejméně 20 procent energie půjde z obnovitelných zdrojů. Do roku 2050 by se měly snížit emise CO2 o 80 až 95 procent proti úrovním z roku 1990. Velká konference OSN o klimatu je plánovaná do Paříže na rok 2015.