Češi se bojí požárů, nejvíce je ale ohrožují povodně

Praha - Loňský rok byl co se týče řádění živlů druhý nejhorší v historii - hned po rekordním roce 2002. Jen samotné povodně a orkán Xaver napáchaly v České republice škody za deset miliard korun. Česká asociace pojišťoven (ČAP) sestavila speciální mapu, která ukazuje, které živly ničí majetek v jednotlivých krajích. Má pomoci lidem ochránit domy či auta. Ačkoli většinu škod působí právě rozmary počasí jako povodně, vichřice a krupobití, Češi se nejvíce pojišťují proti požárům.

Živelní katastrofy v minulém roce postihly půl milionu Čechů. Jen za škody způsobené červnovými povodněmi a orkánem Xaver zaplatily pojišťovny více než 10 miliard korun. „Zatímco rok 2012 byl z pohledu živelních událostí relativně klidným, o uplynulém roce se to říci nedá,“ řekl mluvčí Allianz Václav Bálek. Klienty pojišťoven loni ovšem netrápila jen velká voda a orkán, celkový počet pojistných událostí asociace odhadla na 92 tisíc. 

Podle nahlášených pojistných událostí ČAP sestavila mapu rizik pro jednotlivé kraje. Zatímco v Čechách způsobily největší škody povodně, na Moravě ničil majetek hlavně vítr. Vymyká se pouze Zlínský kraj, kde nejvíce řádily kroupy. Z údajů pojišťoven je také možné zjistit, které živly nejčastěji páchaly škody během posledních deseti let. I tady jsou na prvních třech místech povodně, vichřice a krupobití. 

Navzdory těmto číslům se ale lidé nejvíce bojí požáru a úderu blesku, které jsou z hlediska četnosti výskytu na posledních místech. „Protože mají určitou historickou zkušenost, že požár je relativně pravděpodobnější, než že přijde vichřice či povodeň. Ale jak se ukazuje, opak je pravdou,“ poznamenal výkonný ředitel asociace Tomáš Síkora. Důvodem je i to, že požár, když už přijde, je největší ničivou silou. Průměrná výše škody z jedné takové události je bezmála půl milionu korun, zatímco mnohem častější povodně stojí v průměru „jen“ 167 tisíc.

Vůbec nejhorším rokem z hlediska pojišťovnictví byl rok 2002, kdy Českou republiku zasáhly nejničivější povodně v novodobé historii. Podle ČAp vzniklo celkem 82 tisíc živelních škodních událostí za téměř 35 miliard korun. Velká voda řádila také v roce 1997, kdy ve 166 tisících případech pojišťovny vyplatily 9,7 miliardy korun. Tyto kalamity byly podle asociace významné i v celosvětovém měřítku, protože z hlediska objemu škod představovaly desetiprocentní podíl na světových pojištěných katastrofách.