Stavební spoření svých dětí už rodiče nemohou tak snadno vybrat

Brno - Nový občanský zákoník znesnadnil cestu rodičů k penězům, které ukládají svým dětem na stavební spoření. Od ledna letošního roku mohou s penězi nakládat jen se souhlasem opatrovnického soudu. Jinak rodičům i stavebním spořitelnám hrozí, že je děti v budoucnu zažalují.

Video Stavební spoření dětí
video

Stavební spoření dětí

Téměř každá šestá smlouva o stavebním spoření se v Česku zakládá na jméno nezletilé osoby. Pro svého syna Dominika ji založil i Michal Osvald. Před několika týdny chtěl smlouvu vypovědět, ale narazil. „Chtěl jsem vypovědět starou smlouvu a peníze převést na nové stavební spoření u jiné spořitelny, která nám nabídla výhodnější podmínky. Při výpovědi smlouvy mi ale bylo řečeno, že k tomu musím mít vyjádření opatrovnického soudu, že jinak s penězi nemohu disponovat,“ popsal Osvald. 

Žádost proto podal. „Dlouho se nic nedělo, tak jsem zavolal na soud a tam mi řekli, že schválení mojí žádosti může trvat i rok, nejdéle až dva roky,“ dodal. K brněnskému městskému soudu proto adresoval ještě jednu žádost - o přednostní projednání jeho případu. Do té doby ale na šedesát tisíc, které zatím synovi na stavebním spoření našetřil, nemůže sáhnout.

Nový občanský zákoník dal jasně najevo, komu peníze, které rodiče nebo prarodiče pošlou na stavební spoření dítěte, patří. A taky to, že s nimi nemohou nakládat dle svého uvážení, ale musí být využity pro dobro dítěte. Přísnější právní úprava by mohla podle odborníků některé rodiče v budoucnosti od uzavírání tohoto typu smluv odradit.

Jak se liší přístup bankovních domů?

Česká spořitelnaČeská spořitelna -  souhlas bude vyžadovat

Vyjádření Marka Pšeničného z Tiskového centra: "§ 898 NOZ stanoví, že k právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. Vzhledem k tomu, že výpověď smlouvy o stavebním spoření není všední úkon prováděný pravidelně, vykládáme si ustanovení tak, že taková výpověď je výjimečnou záležitostí."

RaiffeisenRaiffeisen stavební spořitelna – souhlas bude vyžadovat pouze v některých případech

Vyjádření mluvčí Jitky Jechové: "Podle nového občanského zákoníku máme právo vyžadovat souhlas soudu, pokud se nejedná o zanedbatelnou hodnotu majetku."

WüstenrotStavební spořitelna Wüstenrot – souhlas bude vyžadovat pouze v některých případech

Vyjádření mluvčí Heleny Duškové: "K ukončení smlouvy o stavebním spoření nezletilého a výplatě peněžních prostředků vyžaduje stavební spořitelna Wüstenrot obecně souhlas opatrovnického soudu. Při ukončení smlouvy a výplatě úspor do částky 300 000 korun lze na základě individuálního posouzení vyplatit úspory i na základě úředně ověřených podpisů obou rodičů (zákonných zástupců) a předložení kopie rodného listu nezletilého."

Modrá pyramidaModrá pyramida stavební spořitelna – souhlas bude vyžadovat pouze v některých případech

Vyjádření ředitelky externí komunikace Hany Vaněčkové: "Zatím neexistuje adekvátní nová judikatura k této problematice, k jednotlivým žádostem přistupujeme individuálně -  ne vždy vyžadujeme souhlas opatrovnického soudu."

Českomoravská stavební spořitelna Českomoravská stavební spořitelna - odpověď odmítla ČT poskytnout

Vyjádření Rostislava Trávníčka z Tiskového útvaru: "Děkuji za Váš dotaz, ČMSS se ale rozhodla odpověď na něj neposkytnout."

(zdroj: vyjádření pro ČT)


„Pojišťovny jsou teď možná trochu opatrnější kvůli novému občanskému zákoníku, nicméně je potřeba podotknout, že i předchozí právní úprava vyžadovala stejný právní postup, pokud se zájmy rodičů a dítěte dostaly do sporu,“ vysvětlil právník Lukáš Pacek.

Tuto zkušenost už Česko má - v minulosti už několik dětí zažalovalo svoje rodiče nebo stavební spořitelny kvůli tomu, že se s penězi z jeho stavebního spoření nakládalo bez rozhodnutí opatrovnického soudu. Nejvyšší soud dal před třemi lety zapravdu dívce, jejíž otec peníze z jejího stavebního spoření vybral a utratil. Celou částku - zhruba 100 tisíc korun - jí musel vrátit.

Přesto do konce roku 2013 spořitelny vyžadovaly souhlas soudu spíše výjimečně, stačil jim pouze notářsky ověřený souhlas obou rodičů nezletilého klienta. Skutečný zlom přinesl až nový občanský zákoník.