Daňové přiznání: Ptáte se, odpovídáme (3)

Praha -  Jen do 1. dubna mají poplatníci čas na to, aby finančnímu úřadu dodali daňové přiznání a zaplatili vyměřenou daň. Přiznání musí podat podnikatelé v případě, že jejich roční výdělek za uplynulý rok přesáhl 15 tisíc korun nebo pokud jsou ve ztrátě. Za zaměstnance obvykle podává daňové přiznání jejich zaměstnavatel. Pokud však měli ještě další příjem přesahující 6 tisíc korun nebo státu zaplatili alespoň jednu zálohu na solidární daň, musí i zaměstnanci zamířit na finanční úřad sami. Jenže pro řadu lidí představuje vyplnění „růžového formuláře“ nepřekonatelný oříšek. Jak na to radí čtenářům Poradny ČT24 daňový expert Martin Šesták.

Sleva na dítě


Iveta: Nevím si rady s daňovým přiznáním, přesněji s řádky 72 až 77 - daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Za celý rok jsme uplatňovali slevu pouze 3 měsíce, což je 3 351 Kč, a zbylých 9 měsíců jsme neuplatňovali z důvodu změny zaměstnání. Prosím o radu, jak tyto řádky správně vyplnit, popř. kde mi s tím poradí.

Máte-li nárok na daňové zvýhodnění za celý rok, uplatníte ho v plné výši na řádku 72 (součet z předchozí tabulky). Dále postupujte podle pokynů na dalších řádcích daňového přiznání. Doporučuji Vám použít interaktivní formulář, například ze stránky www.danovapriznani.cz . Pro správné vyplnění potřebujete od zaměstnavatelů Potvrzení o zdanitelných příjmech.

Otakar: Otec dítěte je OSVČ na výdajový paušál. Matka dítěte je 10,5 měsíce na nemocenské a mateřské. Její hrubý příjem ze zaměstnání 1,5 měsíce je 32 tisíc Kč, dále má příjem z pronájmu movitých věcí 20 tisíc Kč. Má nárok na daňový bonus?

Otec daňové zvýhodnění uplatnit nemůže (předpokládám, že nemá vedle podnikání příjem ze zaměstnání se základem daně větším než základ daně z podnikání - §35ca). Podmínkou pro uplatnění bonusu u matky je příjem poplatníka ve zdaňovacím období ve výši alespoň šestinásobku minimální mzdy (48 000 Kč, §35c, odst. 4). Zde záleží na tom, jak budeme pohlížet na příjem z pronájmu movitých věcí. Jde-li o §10 – ostatní příjmy (příležitostný příjem, do 20 000 Kč od daně osvobozen), podmínka není splněna. Jde-li o §9 – příjmy z pronájmu, podmínka by splněna byla. Příjem z pronájmu by se ovšem zdaňoval.

Důchodci a daně


Marta: Zajímalo by mě, zda musím podat za rok 2013 daňové přiznání? Můj roční důchod činil 163 200 Kč a za pronájem části nemovitosti jsem získala 107 000 Kč, celkem tedy 270 200 Kč.

Důchod rozhodně zdaňovat nebudete. V daňovém přiznání zdaníte příjem z pronájmu (§9). Pravděpodobně uplatníte paušální výdaj ve výši 30 % z příjmů. Slevu na poplatníka nemůžete uplatnit. Výhodou je alespoň to, že z příjmů nebudete platit sociální a zdravotní pojištění.

Otakar: Jak je to prosím u starobního důchodce, který má důchod a příjem z pronájmu nemovitosti? Může si odečíst životní pojištění a penzijní připojištění ze základu daně?

Ano, může.

Příjmy ze zahraničí


Jarda: Pracuji v zahraničí, musím podat daňové přiznání v ČR?

Záleží na tom, zda má ČR se zemí, ve které pracujete, podepsanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a na jejím textu. Máte-li v ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržujete, jste rezidentem ČR a zdaňujete zde celosvětové příjmy. Na textu zmíněné smlouvy záleží, jak naložíte s příjmy a daní sraženou v zahraničí.

M. J.: Můj manžel pracuje na Slovensku, účetní mu řekla, ať si podá daňové přiznání tady v ČR. Chci se zeptat, zda ho musí podat, i když jeho příjmy byly tak nízké, že byly osvobozeny od daně, jestli přesto musí DP podat,když nepřeplatil, ani nemusí doplácet. Děkuji (pracoval tam celý rok).

Se Slovenskem má ČR podepsanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Příjmy ze Slovenska se v ČR vyjímají ze zdanění, pokud jsou zdaněny na Slovensku. Manžel daňové přiznání nemusí podávat, pokud nejsou pro podání jiné důvody. Rozhodně je potřebné mít k dispozici doklady o příjmech a daních od slovenského zaměstnavatele.

Andrej: Od prosince 2012 jsem starobní důchodce, současně od stejné doby pobírám důchod ze Španělska, součtem obou důchodů přesahuji částku 288 000 Kč. Manželka nepracuje a je samoplátcem zdravotního pojištění. Chtěl jsem vědět, jak je to s uvedením španělského důchodu v daňovém přiznání - převod v jakém kurzu - a jak je to s úlevou za manželčino penzijní připojištění? I já jsem si platil v roce 2013 penzijní připojištění, ale částka nedosahuje 12 000 Kč. Může se k mému penzijnímu pojištění na daňové přiznání přičíst manželčino?

Je-li důchod ze Španělska vyplácen na korunový účet, je otázka kurzu bezpředmětná. Pro zdanění důchodů přesahujících částku 288 000 Kč slouží příloha č. 2 daňového přiznání. Manželčino penzijní připojištění si nemůžete uplatnit jako položku snižující základ daně. Vaše příspěvky pak nesplňují podmínku pro snížení základu daně.

Jak danit…


Katka: jsem OSVČ a podávám daňové přiznání paušálem. V listopadu a v prosinci jsem ale měla ještě jednu práci na dohodu, kde jsem dostala výplatní pásku, takže peníze jsou zdaněné. Chci se zeptat, musím tento příjem uvádět v daňovém přiznání a do jakého pole v daňovém přiznání, aby se mi tento příjem nedanil znovu? Jedná se asi o 3 000 Kč dohromady za oba dva měsíce.

Pokud příjem z dohod byl zdaněn srážkovou 15% daní, pak se v daňovém přiznání již neuvádí. V případě zálohové daně byste příjem uvedla v 1. části 2. oddílu daňového přiznání (§ 6), řádek 31 a 34. Sražené zálohy se uvedou na řádku 84 v 7. oddílu. Pokud šlo o dohodu o provedení práce bez podepsaného prohlášení k dani, jde o první variantu.

Monika: Bývalým zaměstnavatelem mi nebyla vyplacena mzda za jeden měsíc + odstupné, které mi byly při výpovědi přiznané, zaměstnavatel se ocitl v insolvenci. Na základě tohoto mi byla úřadem práce vyplacena kompenzace ve výši cca 37 tisíc. Musím tento příjem zohlednit v daňovém přiznání?

Tento příjem (jde o formu státní politiky zaměstnanosti) je od daně z příjmů osvobozen dle §4 odst. 1 písmeno h).

Martin: Jak danit příležitostné příjmy z obchodování na trhu Forex? Vím, že se daní podle paragrafu 10, ale jde mi konkrétně o osvobození od daně, když jsou příjmy do 20 000 korun. Když uvedu konkrétní příklad: jsem zaměstnanec, do obchodování na Forexu vložím na začátku roku 19 000,-, na konci roku bude stav na účtu u brokera 25 000,- (uvažuji rok 2014). Posuzuje se tedy příjem jako 25 000,- (v tom přídadě danit) nebo jen zisk 6 000,- (nedanit)?

Předpokládám, že neobchodujete s penězi, které by byly vloženy do obchodního majetku podnikatele. Limit pro osvobození od daně z příležitostných příjmů podle § 10 byl od roku 2014 zvýšen na 30 000 Kč. Zisky a ztráty lze kompenzovat v rámci této jedné činnosti. K případné záporné hodnotě se nepřihlíží (nelze z činnosti celkově vykázat ztrátu). Zdaňujete tedy zisk, nikoli příjem. Rozhodně je nutné být připraven doložit finančnímu úřadu přehled výsledků obchodování, obvykle podle výpisů z účtů. Příjem pro účely zdanění se od roku 2014 uvažuje pro zdaňování cenných papírů. Limit příjmů pro osvobození od daně je zde stanoven na 100 000 Kč. Zároveň je příjem osvobozen v případě, že mezi nabytím a prodejem cenného papíru uplyne doba delší než 3 roky.