Nakupujte knihy bez DPH. Zn.: Jen dnes

Praha – 15% sazba DPH, do které spadají v České republice knihy, patří v EU k těm nejvyšším. Na podporu snížení této sazby na 10% hranici proto dnes knihkupci a nakladatelé pořádají akci, kdy cena knih bude o 15 % nižší. Současné podmínky považují za jedny z nejhorších na světě, pro menší nakladatele jsou podle nich takřka likvidační. Chtějí se tak alespoň přiblížit podmínkám například ve Velké Británii, která má DPH na knihy nulovou.

Vláda se už zavázala, že sazbu sníží ze současných patnácti na deset procent. Předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka tento záměr jen vítá a zároveň doufá, že ke snížení skutečně dojde. „Jsem rád, že je ta kampaň už pouze symbolická a knihy snad už v té nižší sazbě budou. Přesto potřebujeme mít prostor, abychom vysvětlovali lidem, proč si knihy nižší DPH zaslouží,“ uvedl v pořadu Události, komentáře.

Otázkou zůstává, jestli je plánované snížení dostatečným a skutečně zlepší situaci především menších knihkupců a nakladatelů, na které finanční odvody dopadají nejtíživěji. „Vítám to jako krok správným směrem, protože za poslední léta DPH celkem čtyřikrát vzrostlo. Jako optimální bych ale považoval 5% hranici, čímž bychom se dostali do průměru vyspělých evropských zemí,“ poznamenal Vopěnka.

  • „Jsme malá jazyková oblast, tzn. naše česky psané knihy lze prodávat pouze českým čtenářům, což je zdražuje oproti velkým trhům, které kromě toho mají nižší DPH. Druhým velkým argumentem je síť veřejných knihoven, a když čehokoliv budete mít pět tisíc bezplatných půjčoven, tak to ten obor významně poznamená,“ dodal Martin Vopěnka.
Video Knihy bez DPH
video

Knihy bez DPH

Knihy bez DPH

Sleva 15 %, taková byla dnešní nabídka většiny českých knihkupectví. V rámci světového Dne knihy se totiž knihkupci a nakladatelé rozhodli bojovat proti vysoké dani z přidané hodnoty.

Události, komentáře

Studio 6: Knihy dnes bez DPH

Z tržních pozic s vládním záměrem snížit sazbu polemizuje Jiří Schwarz z Centra ekonomických a tržních analýz. „Nespornou výhodou daňového systému je, když jsou sazby pokud možno jednotné, protože různé sazby vytváří různé podmínky pro podnikání. Když například knihkupci mají nižší sazbu, tak jsou tím zvýhodněná i subdodavatelská odvětví pro toto odvětví,“ myslí si Schwarz.

  • „Je to vysoce konkurenční odvětví a zahrnuje mnoho nakladatelství. I když se jejich počet snižuje, tak je tam pořád velmi silná konkurence. Uvidíme, co se stane s cenami, zdali se sníží o těch pět procent, jako se sníží daň. Konkurence je tam taková, že by se toho mohlo dosáhnout. Ale nemyslím si, že by snížená cena vedla automaticky k velmi pružné reakci poptávky,“ uvedl Jiří Schwarz v pořadu Události, komentáře.

Jak rychle na snížení zareagují samotní nakladatelé a knihkupci, pak zůstává otázkou. Už jen „logistická“ náročnost přeceňovaní knižních titulů není záležitostí hodin či dnů. „Je to dlouhodobý proces, okamžitě nikdo nepřecení sto tisíc položek na knižním trhu. Vzájemně by se to mělo vytvořit konkurencí. Pokud se dostaneme pod psychologické hranice 200, 300 nebo pět set korun, tak nám to určitě pomůže – prodáme více kopií, tím pádem se knihy zase zlevní,“ dodal předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.


Jak jsou peníze za knihu rozdělené: 

  • Knihkupectví si nechá 35 procent
  • Distributor 15 procent
  • Stát 15 procent
  • Nakladatel 35 procent (hradí výrobu a platí i autora knihy)

Akce Knihy bez DPH je dosud největší společnou akcí českých knihkupců, nakladatelů a distributorů. Přihlásilo se do ní již více než 340 knihkupectví. Průměrná cena knihy v ČR je podle statistik svazu neměnná asi tři až čtyři roky, činí 230 až 240 korun, přičemž za rok 2012 si Češi koupili knihy za přibližně 8,2 miliardy korun. Akci podpořili například Zdeněk Svěrák, Martin C. Putna, Jiří Lábus, Kateřina Tučková nebo Radka Denemarková.