Další problém railjetů: ÚOHS zakázal pronájem lokomotiv Taurus

Brno – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal Českým drahám plnění dvou smluv, na jejichž základě si český dopravce v letošním roce pronajímá od rakouských drah lokomotivy Taurus. Tyto stroje zapřahá před zbrusu nové soupravy railjet. Antimonopolní úřad navíc Českým drahám uložil pokutu milion korun. Rozhodnutí zatím není pravomocné, České dráhy s ním nesouhlasí a odvolají se.

České dráhy podle šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje při pronájmu lokomotiv od společnosti Österreichische Bundesbahnen – Produktion GmbH ÖBB chybovaly. Třeba tím, že zakázky zadaly bez soutěže. „Dalšího pochybení se zadavatel dopustil tím, že neuveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení. Svým postupem porušil zadavatel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,“ uvedl Rafaj.

Rozhodnutí ÚOHS se týká dvou smluv uzavřených letos v únoru. První z nich měla zpětnou platnost od 15. prosince 2013 do 28. února 2014, druhá byla uzavřena na období od března do konce letošního roku. Dohodu mezi ČD a rakouskou ÖBB napadla Škoda Transportation.

Úřad v jiném správním řízení posuzuje také smlouvy, které České dráhy uzavřely s Österreichische Bundesbahnen – Produktion v předchozích letech.

ČD se hájí tím, že při spolupráci dvou dopravců, kteří zajišťují mezinárodní dopravu, se nemá postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, ale podle mezinárodní legislativy. „Opačný výklad vytváří technické překážky liberalizovaného trhu veřejné mezinárodní dopravy a tuto již liberalizovanou dopravu může zcela ochromit,“ upozornil mluvčí podniku Radek Joklík.

První souprava rychlovlaku railjet vyjela ve zkušebním provozu 6. května na trase z Prahy do Břeclavi (čtěte víc). Od poloviny června České dráhy nasadily nové vozy na lince do Rakouska (celá zpráva). Ta by měla být railjety plně vybavená od prosince letošního roku, až dopravce obdrží od výrobce všechny soupravy.

Pokutu dostaly České dráhy v souvislosti s railjety už dříve. V polovině března ÚOHS rozhodl, že mají zaplatit 25 milionů korun za to, že vlaky nakoupily bez otevřeného výběrového řízení. ČD se proti tomu odvolaly (více zde).