Cizincům končí zelené karty i víza, nově budou mít jen jednu kartičku

Praha - Cizinci mohou od dnešního dne získat jednodušeji povolení k práci v České republice. Místo zelené karty a víza jim bude nyní stačit jedna kartička. Zjednodušení přinesly úpravy zákonů o pobytu cizinců a o zaměstnanosti. Podrobnější informace najdou zájemci na webu ministerstva vnitra a na ministerstva práce a sociálních věcí. Lidé, kteří se imigrantům věnují, ale varují před řadou úskalí, které změna přináší. Zmiňují především pomalé české úředníky.

Dosud museli cizinci, kromě občanů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, v případě zájmu o práci v České republice nejdříve získat povolení k zaměstnání od příslušného krajského úřadu práce. Až poté mohli dostat vízum k pobytu nad 90 dnů, které vydává ministerstvo vnitra. Nyní už podají pouze jednu žádost, na jejímž základě jim vnitro vydává plastovou zaměstnaneckou kartu opravňující k pobytu i k práci. Stát očekává, že o ni letos požádá celkem 30 tisíc lidí. Dvě třetiny žádostí by se měly týkat prodloužení současných povolení.

K získání karty musí cizinec mimo jiné prokázat odbornou způsobilost k výkonu dané profese. Nezbytná je i pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí.  Měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nesmí být nižší než minimální mzda a týdenní pracovní doba musí být nejméně 15 hodin.

Česko ke změně přistoupilo na základě požadavků Evropské unie a OSN

Zahraniční zájemci o práci v Česku budou muset stejně jako dříve požádat o vydání povolení, tedy nově zaměstnanecké karty, na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí. Výjimkou jsou jen cizinci, kteří už v Česku jsou na základě víza na 90 dnů, nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Karta bude mít platnost nejvýše dva roky, bude ale možné ji opakovaně prodloužit.

Ředitelka sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová ale upozorňuje, že ve chvíli, kdy bude cizinec kartu prodlužovat, nebude moci do vydání rozhodnutí legálně pracovat. Ministerstvo vnitra o problému ví. „Je to výsledek kompromisního jednání v rámci legislativního procesu. Doufám, že do budoucna ho vyřešíme,“ řekla České televizi vedoucí oddělení azylové a migrační legislativy Jindřiška Sedláková. Pokud si ale podle ní cizinec podá žádost včas a se všemi náležitostmi, tak lhůta nastavená pro prodloužení by měla stačit. Podle Faltové by to byl klíč k řešení problému, pokud by ale ministerstvo rozhodovalo v daných lhůtách: „Máme klienty, kteří nyní čekají na prodloužení povolení třeba rok, rok a půl. Po lhůtě je několik tisíc žádostí, je to zásadní systémový problém.“