Sedmiletka pro české zemědělce: 84 miliard z eurofondů

Praha – Až 84 miliard korun mohou získat čeští zemědělci v letech 2014 až 2020 z evropských dotací v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Program dnes schválila vláda, Česko ho následně předloží Evropské komisi. Ta by ho měla schválit začátkem roku 2015.

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: Tim Scrivener

Rozpočet Programu rozvoje venkova je nižší než v předchozím období od roku 2007, kdy počítal s celkem 3,6 miliardy eur. Zhruba 300 milionů eur pro podporu venkovským obcím ale bylo vyčleněno do kohezní politiky. Tuto podporu budou v budoucnu řešit jiné operační programy.  

Ministr zemědělství Marian Jurečka:

„Cílem Programu rozvoje venkova je především srovnatelné postavení sektoru našeho zemědělství s ostatními členskými státy Evropské unie. Byl připravován na principu partnerství. Tedy v úzké spolupráci jak s dalšími resorty, tak se zástupci nevládních organizací na různých pracovních skupinách a u kulatých stolů s partnery zejména z podnikatelské sféry.“


Vláda naopak nedávno schválila navýšení národního spolufinancování Programu rozvoje venkova. Namísto původně předpokládaných 15 procent vzrostla částka, kterou se na projektech financovaných převážně z unijních peněz podílí stát, na 25 procent.   

Peníze půjdou také na podporu malých zemědělců 

Program obsahuje opatření cílená na investice do zemědělských podniků včetně podpory mladých zemědělců a na diverzifikace činnosti, kdy budou předmětem podpory například stáje, sklady, technologie pro živočišnou i rostlinnou výrobu, jímky, hnojiště, speciální stroje, kotelny na biomasu a další.  

Dále budou podporovány investice do zpracování zemědělských produktů, balení a značení výrobků včetně monitoringu kvality. Pokud jde o oblast investic do lesního hospodářství, půjdou peníze zejména na rekonstrukce a výstavbu lesních cest, na pořízení lesnických strojů a technologií šetrných k životnímu prostředí, zpracování dřeva v malých pilařských provozovnách či budování retenčních nádrží. Do 17. července 2014 bude Program rozvoje venkova předložen ke schválení Evropské komisi.