Letos se budeme mít lépe, předpovídá ministerstvo financí

Praha - Životní úroveň lidí v Česku by měla letos ve srovnání se státy eurozóny mírně stoupnout. Podle ministerstva financí (MF) dosáhne úroveň HDP na obyvatele v poměru ke státům platícím eurem 75 procent, tedy o dva procentní body víc než loni. Česko by tak mělo mít lepší ekonomickou úroveň než okolní státy, Řecko nebo Portugalsko. Lépe než tuzemsko je na tom naopak třeba Slovinsko.

„Díky silnému hospodářskému růstu se v letech 2000 až 2007 relativní ekonomická úroveň ČR ve srovnání se zeměmi eurozóny zvýšila o 13 procentních bodů. Poté se však kvůli období recesí a jen nevýrazného hospodářského růstu proces konvergence zastavil,“ uvedlo MF. Pro letošní rok počítá s růstem úrovně a příští rok s jeho stagnací na 75 procentech.  

Česká republika by tak na tom v ekonomické úrovni na tom být lépe než Slovensko, Polsko a Maďarsko. Naopak vyšší ekonomickou úroveň než Česko bude mít letos i příští rok Slovinsko se 76 procenty v porovnání s 12 původními členskými zeměmi eurozóny.

Ekonomická úroveň zemí se srovnává na základě běžné parity kupní síly. To je poměr mezi měnami, který vyjadřuje schopnost zakoupit stejný soubor zboží nebo služeb v obou zemích.