NKÚ: Na dopravě zbytečně utratili miliony, třeba za experta na kosmonautiku

Praha – Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace zbytečně utratily 88 milionů korun. Upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). V letech 2010 až 2013 sledované instituce dělily zakázky a přímo oslovovaly konkrétní zájemce místo toho, aby vyhlásily otevřenou soutěž. Nejvíce chybovalo Ředitelství vodních cest. Ministerstvo dopravy zase vyplatilo miliony korun poradci pro kosmické aktivity. Podle mluvčího ministerstva Tomáše Neřolda se problematické smlouvy postupně ukončují a nahrazují novými, řádně vysoutěženými.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval nejen hospodaření samotného ministerstva dopravy, ale i Ředitelství vodních cest, Státní plavební správy, Úřadu pro civilní letectví a Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Nejhůř si podle kontrolorů vedlo Ředitelství vodních cest, které chybovalo „téměř ve všech kontrolovaných oblastech“ včetně mezd a mimořádných odměn. Šest ze 13 zaměstnanců ředitelství dostalo v roce 2012 roční odměny ve výši 104 % jejich nárokové složky mzdy. „Ředitelství také například uzavíralo dohody s vlastními zaměstnanci na práce, které odpovídaly jejich pracovní náplni,“ dodal NKÚ.

Kontrolorům se nelíbí ani způsob, jakým resort přistupoval k nákupu externích služeb. S jednou osobou například ministerstvo uzavřelo postupně pět smluv na poradenství v oblasti „kosmických aktivit“, všechny kontrakty přitom měly stejný předmět plnění. První z nich za 1,7 milionu korun zadalo ministerstvo v jednacím řízení bez uveřejnění, další čtyři za celkem 4,2 milionu korun pak jako zakázky malého rozsahu.

„Obdobný postup zvolilo například i Ředitelství vodních cest, když zakázku na právní služby za celkovou částku 3,8 milionu korun rozdělilo do dvou zakázek malého rozsahu, které pak zadalo jednomu poskytovateli v lednu a dubnu 2012,“ zjistil NKÚ.

Nejvyšší kontrolní úřad
Zdroj: ČTK
Autor: Martin Štěrba

Dalo by se uspořit až 6 % nákladů, tvrdí úřad

Kontrolovaná pracoviště prý mnohdy ani nedokázala předložit nezbytnou dokumentaci k veřejným zakázkám nebo vysvětlit, jaké služby za své peníze získala. Třeba Ředitelství vodních cest zadávalo běžné personální a účetní práce fyzickým osobám. Jen v roce 2012 za to zaplatilo 472 000 korun. K tomu, jak poskytovatele vybralo, však nepředložilo žádné doklady.

Vysoké náklady odhalili kontroloři také u výdajů na reklamní a dárkové předměty, na pohoštění a některé nákupy. Ředitelství vodních cest vydalo na reprezentaci loni šestkrát víc než v roce 2010. Podstatnou část tvořily útraty za pohoštění. „Ředitelství předložilo neúplné doklady, přesto z nich ale bylo patrné, že peníze za pohoštění a občerstvení byly propláceny stejnému zaměstnanci, který je zároveň schvaloval,“ poznamenal úřad.

„Řadu z těchto pochybení už odhalily vlastní kontroly nebo audit ve spolupráci s ministerstvem financí. Výsledkem je, že problematické smlouvy se postupně ukončují a zakázky se soutěží podle pravidel,“ ujistil mluvčí resortu dopravy Tomáš Neřold. Dodal, že kontroly už loni v říjnu vyústily v odvolání tehdejšího šéfa Ředitelství vodních cest Jana Skalického a kvůli některým smlouvám dokonce ministerstvo podalo na odpovědné lidi trestní oznámení. Organizace prý zavedla výrazné úspory, jen za letošek by měly dosáhnout 17 % rozpočtu.

Celkové prověřované výdaje za období 2010 až 2013 činí 2,7 miliardy korun. Zmíněné instituce mohly podle Nejvyššího kontrolního úřadu ušetřit minimálně 6 % nákladů, což představuje 88 milionů korun. U Ředitelství vodních cest dosáhl odhad možných úspor dokonce 13 % nákladů.