Pěstitelé ovoce, zeleniny a brambor dostanou čtvrt miliardy

Praha - Česko podpoří domácí pěstitele ovoce, zeleniny a konzumních brambor - v příštím roce k nim poputuje celkem čtvrt miliardy korun. Plány svého resortu dnes na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích přiblížil ministr zemědělství Marian Jurečka. Chce totiž dosáhnout toho, aby Česko bylo opět soběstačné v produkci tradičních druhů ovoce a zeleniny.

Ministr zemědělství Marian Jurečka:

„Před rokem 1990 patřilo zahradnictví spolu s ovocnářstvím a zelinářstvím k oblastem s kvalitní úrovní. U produkce tradičních druhů zeleniny a ovoce jsme byli soběstační. Chci, abychom se k této úrovni znovu vrátili.“


Ovoce, zelenina i brambory byly v rámci Společné zemědělské politiky na období do roku 2020 zařazeny mezi takzvané citlivé komodity. Pro rok 2015 by v rámci jejich podpor měli ovocnáři získat až 100 milionů korun, na zeleninu je vyčleněna stejná částka a na podporu pěstování konzumních brambor pak 50 milionů korun. Podpora pěstování brambor na jídlo je nová, až dosud mohli dotaci čerpat pouze pěstitelé škrobárenských brambor.

Zemědělci budou moci i v následujícím období čerpat i podporu na investice, jako jsou výstavba a rekonstrukce skleníků a foliovníků či nákup moderních pěstebních technologií či budování skladovacích prostor z Programu rozvoje venkova.

Video Jurečka: O peníze se bude žádat v rámci jednoduché žádosti
video

Jurečka: O peníze se bude žádat v rámci jednoduché žádosti

Čerstvá zelenina je hlavně z dovozu

A zatímco se v loňském roce u všech hlavních živočišných komodit soběstačnost Česka o jednotky procent zvýšila, u čerstvého ovoce či brambor se naopak ještě více snížila. Z dovozu pocházelo již téměř 30 procent snězených brambor a čtvrtina ovoce. U čerstvé zeleniny, kterou Češi jedí celoročně, tedy i v době, kdy ji v tuzemsku nelze vypěstovat, klesla soběstačnost dokonce pod 40 procent.

Míra potravinové soběstačnosti ČR
Zdroj: MZe

Přitom pro současnou vládní koalici je dosažení potravinové soběstačnosti státu v hlavních komoditách jednou z priorit v oblasti zemědělství a potravinářství. Názory na důležitost potravinové soběstačnosti a její zdravou míru se liší. Zatímco podle zastánců krajně liberálního přístupu na míře soběstačnosti nezáleží vůbec, podle jiných jde o jeden ze strategických ukazatelů a jeho důležitost s rostoucí světovou populací poroste.