Kolik získala vaše radnice z fondů EU? Odpoví aplikace ČT24

Praha – Česká televize připravila na webu ČT24 v rámci servisu k letošním komunálním volbám speciální aplikaci. S pomocí jednoduchého vyhledávače v ní lze zjistit, kolik peněz získaly české obce za uplynulé čtyři roky ze strukturálních fondů EU, jaké projekty realizovaly a jaké se jim podařilo zahájit. Zároveň vám v tomto článku nabízíme rozcestník na další zdroje obsahující zajímavé informace o veřejných financích.

Evropské dotace – budují se díky nim silnice, cyklostezky a čističky odpadních vod, rekonstruují historické památky nebo realizují vzdělávací projekty. Jsou praktickým nástrojem politiky soudržnosti, podle které by měly bohatší státy EU pomáhat těm chudším, aby dosáhly vyšší hospodářské a sociální úrovně.

Podle ministerstva pro místní rozvoj tvoří jádro dotační politiky EU takzvané strukturální fondy. Patří mezi ně Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti a Evropský rybářský fond.

Jak tyto fondy ovlivnily život v tuzemských obcích a městech? Na co se jednotlivé radnice v uplynulých čtyřech letech zaměřily a kolik peněz se jim podařilo získat? Vyhledejte si svou obec v aplikaci na stránkách www.ct24.cz/dotace.

Data zpracovala ČT ve spolupráci se společností Imper za pomocí programu monitora.cz. Našli jste v aplikaci chybu? Napište nám.


Video Čerpání evropských dotací na webu ČT24
video

Čerpání evropských dotací na webu ČT24

České samosprávy mají vedle strukturálních fondů samozřejmě i další možnosti, kde čerpat finance. V následujícím přehledu najdete odkazy na další internetové zdroje, které shromažďují data o příjemcích dotací (z evropských i národních zdrojů), o hospodaření státu, jednotlivých obcí nebo politických stran. Chybí vám v přehledu nějaký zdroj, který považujete za užitečný? Napište nám.

CEDR (Centrální registr dotací)
Nabízí souhrnná data o všech dotacích, tedy národních i evropských, poskytnutých od roku 1999. Portál provozuje ministerstvo financí. Jeho uživatelské rozhraní nicméně může být pro běžného uživatele poměrně složité.

DotInfo (Informace o dotacích)
Další z informačních systémů ministerstva financí. Umožňuje vyhledávání nad poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ČR.

RIS (Regionální informační servis)
Tento portál provozuje Centrum pro regionální rozvoj ČR. Přehlednou formou nabízí informace o realizovaných či právě probíhajících projektech financovaných z operačních programů. Zájemci o dotaci mají k dispozici taky databázi aktuálně platných dotačních programů a titulů, vypsaných ze všech zdrojů financování (fondy EU, státní, krajské a městské rozpočty atd.).

Strukturalni-fondy.cz
Na stránkách ministerstva pro místní rozvoj si můžete prohlédnout seznam příjemců podpory ze strukturálních fondů (z něj čerpala i ČT při vývoji aplikace). Výhodou těchto dat je, že jsou ve strojově čitelném formátu, se kterým lze dále pracovat (např. v některém z programů pro práci s tabulkami či databázemi).

Státní zemědělský a intervenční fond
Na stránkách najdete seznam příjemců hlavních dotací z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu, které administruje Státní zemědělský a intervenční fond. Nedostatkem databáze je, že neobsahuje příjemce z řad fyzických osob.

eAGRI
Registr příjemců dotací na stránkách ministerstva zemědělství.

CzechInvest
Vládní agentura na podporu investic vede seznam příjemců dotací z Operačního programu Podnikání a inovace.


Na internetu lze najít i řadu dalších vyhledávačů, které jsou většinou výsledkem práce nevládních organizací. Zaměřují se na různá témata – od rozpočtů obcí až po financování politických stran.

Projekt občanského sdružení Naši Politici nabízí vlastní databázi příjemců podpory ze strukturálních fondů EU na adrese www.fondyeu.eu.

Přehled o hospodaření obcí nabízí aplikace www.rozpocetobce.cz, kterou provozuje občanské sdružení Rozpočet Veřejně.

Výdaje státu zobrazuje projekt www.budovanistatu.cz, který společně realizovala občanská sdružení Naši Politici a KohoVolit.eu.

Pokud vás zajímají veřejné zakázky, můžete se podívat na www.vsechnyzakazky.cz. Stránku provozuje občanské sdružení Oživení.

O financování politických stran se dozvíte na www.politickefinance.cz. Portál provozuje občanské sdružení Centrum aplikované ekonomie.