Pracující důchodci dostanou zpět slevu na dani za rok 2013

Praha - Ministerstvo financí vrátí pracujícím důchodcům slevu na dani za loňský rok. Ti mohou uplatit svůj nárok do tří let. Rozhodnutí na svém webu zveřejnila Finanční správa ČR. Sporné zákonné ustanovení, kvůli kterému pracující důchodci o slevu přišli, již v létě Ústavní soud (ÚS) zrušil z podnětu skupiny senátorů. Pro letošek tedy mají pracující důchodci slevu jistou, o tu loňskou se ale vedly spory. A na konci září pak ÚS vyhověl první individuální stížnosti důchodkyně, které finanční úřad slevu na dani z příjmu za rok 2013 nepřiznal.

Zákon ve zrušeném ustanovení říkal, že „daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu“. V praxi tak aktivní důchodci od začátku loňského roku přišli o možnost snížit si daňovou povinnost až o 24 840 korun ročně, konkrétní částka je závislá na výši příjmů.

Podle ústavních soudců právní úprava vyvolávala nerovnost. Chybou bylo zejména to, že odepření slevy na dani spojila s čerpáním důchodu v první den roku. Z nálezu plynulo, že slevu za zdaňovací období roku 2014 mohou uplatnit všichni pracující důchodci bez ohledu na to, zda k 1. lednu čerpali penzi. Pro rok 2013 neměl nález obecnější účinky, ovšem v konkrétních sporech by k nálezu soudy mohly přihlížet, řekl už tehdy předseda soudu Pavel Rychetský.