NKÚ: Ministerstvo kultury ztratilo miliony i vzácný obraz

Praha – Nesrovnalosti v hodnotě milionů korun zaznamenal Nejvyšší kontrolní úřad na ministerstvu kultury. Kontroloři poukázali nejenom na porušení rozpočtové kázně v hodnotě 2,9 milionu korun, ale také rozsáhlé ztráty předmětů včetně obrazu Jana Zrzavého, jehož cena je odhadována až na 2,5 milionu korun.

Video Ministerstvo kultury poztrácelo miliony
video

Ministerstvo kultury poztrácelo miliony

Nejvyšší kontrolní úřad revidoval hospodaření ministerstva kultury v letech 2011 až 2013. Závěry nejsou pro instituci, v jejímž čele se v té době vystřídali Jiří Besser, Alena Hanáková a Jiří Balvín, příznivé. Podle kontrolorů zbytečně utratila miliony korun.

„Kontroloři našli významné nedostatky v řadě oblastí. od účetnictví přes inventarizaci, přepisy majetku na jiné instituce, pronajímání a nájem majetku až po konzultační, poradenské a právní služby,“ uvedla mluvčí NKÚ Olga Málková. Mluvčí ministerstva Helena Markusová řekla, že ministerstvo závěry kontroly analyzuje. Zdůraznila přitom, že od doby, které se revize týkala, zavedlo některá nápravná opatření.

Dvakrát dražší kopírování i zmizelý obraz

Mezi nejproblematičtější zakázky ministerstva kultury patřil podle kontroly kontrakt na nájem a provoz kopírek za šest milionů korun. V roce 2013 byly roční náklady na jedno najaté kopírovací zařízení v průměru 32 600 korun, zatímco náklady na obdobné zařízení v majetku ministerstva činily méně než polovinu, zjistil NKÚ. Ministerstvo také kontrolorům nedokázalo doložit, že byly poskytnuty všechny fakturované poradenské a právní služby, za které během tří let zaplatilo přes 30 milionů korun.

Ministerstvu také mizel majetek. Rozsáhlými ztrátami skončilo stěhování předmětů, které ministerstvo loni převedlo na nově vzniklý Státní fond kinematografie. Při stěhování zmizelo sedm předmětů, včetně obrazu Karlachovy sady od Jana Zrzavého. Ten měl sice podle účetních záznamů ministerstva pořizovací cenu 10 000 korun, ale odborný odhad, který si ministerstvo nechalo zpracovat, ho ocenil na dva až 2,5 milionu korun. „Ministerstvo ztrátu nahlásilo policii až sedm měsíců poté, a to pouze v případě obrazu, nikoli dalších chybějících věcí. Důvod časové prodlevy nijak nevysvětlilo,“ upozornila mluvčí NKÚ.

Kontroloři na ministerstvu nenalezli ani šestnáct přenosných počítačů a další předměty z inventáře celkem za více než milion korun. Inventarizaci přitom v letech 2012 a 2013 zajišťovaly externí firmy, kterým za to ministerstvo zaplatilo přes čtvrt milionu. Pracovníci NKÚ prověřili i účetnictví ministerstva a zjistili, že nebylo v kontrolovaném období úplné, správné, průkazné, srozumitelné ani přehledné.

Podle NKÚ je kvůli zjištěným systémovým nedostatkům nutné, aby ministr kultury zajistil revizi existujícího kontrolního systému a zabezpečil jeho nastavení a udržování v souladu se zákonem o finanční kontrole. Podezření na porušení rozpočtové kázně v hodnotě 2,9 milionu korun potom kontrolní úřad oznámil příslušnému finančnímu úřadu.