GIBS nečerpá peníze na investice a nevýhodně nakupuje, zjistil NKÚ. Loni utratila o 60 procent víc proti plánu

Výdaje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) v roce 2020 činily o šedesát procent více proti plánu při vzniku sboru v roce 2012 a podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) výrazně rostly už od roku 2017. Stály za tím personální výdaje spojené s růstem průměrného platu a výsluh. NKÚ vnímá problémy mimo jiné ve využití nemovitostí, například v bezúplatném ubytování na několik let. GIBS se se závěry kontrolorů neztotožňuje.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Radek Petrášek

GIBS je samostatnou kapitolou státního rozpočtu. Sbor v roce 2017 požádal vládu o navýšení počtu systemizovaných míst a nechal si v kontrolovaných letech několikrát navýšit prostředky na platy. Chtěl tak zlepšit svou konkurenceschopnost na trhu práce, stabilizovat počet zaměstnanců a předpokládal také větší objem práce.

Nová místa ale GIBS neobsadil, objem činnosti nezvýšil a nepodařilo se ani zabránit vysoké fluktuaci příslušníků, uvedl NKÚ. Podotkl přitom, že od roku 2017 GIBS patří mezi instituce s nejvyšším průměrným platem ve veřejném sektoru.

V loňském roce činily výdaje sboru 448 milionů korun. Jen na výsluhách zaplatil GIBS dvaačtyřicet milionů korun, což bylo o 211 procent víc než v roce 2017. Kontroloři poznamenávají, že celkový objem vyplacených výsluh bude mít dopad na rozpočet GIBS i v následujících letech.

Část peněz určených pro nová pracovní místa, která se nepodařilo obsadit, rozdělila GIBS na odměnách. Stávajícím příslušníkům i zaměstnancům GIBS se tak zvýšily odměny v roce 2017 oproti roku 2016 dvojnásobně.

Méně aut za vyšší cenu

Dalším nedostatkem, který NKÚ v kontrole zjistil, jsou nevyčerpané peníze na investice do informačních technologií, nových vozidel nebo rekonstrukce nemovitostí. Z ukončeného investičního programu ale sbor vyčerpal jen 54 procent a z dalšího, který má skončit v roce 2022, jen osmnáct procent. GIBS přitom požadovala od vlády zvýšení peněz na investice kvůli tomu, že nemá na svou činnost dostatečné technické vybavení, připomíná NKÚ.

Peníze se GIBS nedaří vyčerpat i kvůli tomu, že nemá jednoznačně definované věcné, časové ani finanční potřeby. Není pak schopna jednotlivé investiční akce dostatečně připravit. Například místo plánovaných šedesáti služebních vozidel jich nakoupila jen osmadvacet, a navíc za cenu o polovinu vyšší, než původně plánovala.

Chyby zjistila kontrola i ve využívání nemovitostí GIBS. Sbor třeba svému příslušníkovi poskytl v cestovních náhradách bezúplatně ubytování od roku 2013 na osm let a následně dohodu o ubytování prodloužil až do roku 2026.

Vnitřní kontrola u GIBS nefunguje, míní NKÚ 

Kontroloři také zjistili, že GIBS nerozpočtovala nedaňové a kapitálové příjmy a převáděla nevyčerpané prostředky na položky, které nečerpá nebo s jejichž čerpáním ani nepočítá. Na podobné nedostatky upozornila v roce 2018 i kontrola ministerstva financí. Vnitřní kontrolní systém GIBS podle NKÚ nefungoval správně, protože opakované nedostatky neodhalil. Nápravná opatření, která měla chyby odstranit, nemají dostatečný efekt.

„V obecné rovině můžeme konstatovat, že s prezentovaným závěrem NKÚ se do jisté míry neztotožňujeme,“ sdělila mluvčí GIBS Ivana Nguyenová. Podrobné nesouhlasné stanovisko předloží sbor vládě, do té doby nebude zveřejňovat více informací.

GIBS vznikla 1. ledna 2012. Prověřuje a stíhá příslušníky policie, celní správy a Vězeňské služby, u občanských zaměstnanců se zajímá o trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem pracovních úkolů. Stíhá také příslušníky inspekce. Předtím trestné činy u policie řešila Inspekce Policie České republiky, její předchůdkyní byla Inspekce ministra vnitra.

Ředitelem GIBS je od září 2018 Radim Dragoun. Státní zástupce ve funkci vystřídal Michala Murína, který GIBS vedl od prosince 2015 a v květnu 2018 rezignoval po sporech s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Podle tehdejšího vyjádření premiéra Murín podvedl vládu, když údajně část peněz schválených na nové příslušníky použil na odměny.

Server iRozhlas.cz v září 2018 zveřejnil přehled výdělků policejních útvarů, z něhož vyplývá, že příslušníci GIBS si v roce 2017 přišli v průměru na 62 tisíc korun, zatímco v roce 2013 to bylo 45 tisíc. Šlo o druhé nejvyšší platy po Letecké službě, uvedl web.