Nově vzniklé sakrální stavby po listopadu 1989

V Praze je zasvěcen nový kostel. Sakrální architektura ale vzniká hlavně na Moravě a ve Slezsku

Po roce 1989 bylo v Česku postaveno několik desítek kostelů a stovky menších církevních staveb, jako jsou kaple. Zdaleka nejvíce kostelů je římskokatolických. Vyrůstaly zejména na Moravě a ve Slezsku. Novodobé stavby mají podle odborníků obvykle širší zaměření než dříve postavené svatostánky. Slouží daleko více jako komunitní centra, mají například kinosály, klubovny nebo kavárny. Jeden z nových chrámů vyrostl na Barrandovském sídlišti v Praze. V neděli 22. listopadu bude zasvěcen kostel Krista Spasitele. Výběr nových církevních staveb nabízí galerie.