V Česku roste kybernetická kriminalita. Rozmáhá se dětská pornografie i sexuální vydírání

V Česku se loni dále rozmáhala kybernetická kriminalita. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zaznamenala v této oblasti 8417 trestných činů, předloni jich bylo o 1602 méně. Téměř o třetinu vzrostl počet případů hackingu. U mravnostní kriminality páchané přes internet se pak podle policistů znepokojivě zvýšil počet pachatelů mladších 18 let. NCOZ také varovala, že Česko představuje strategické místo pro zahraniční gangy a tranzitní zemi pro nelegální migraci.

Více než polovinu všech trestných činů kybernetické kriminality tradičně tvořily různé formy podvodů. Případů hackingu, zejména neoprávněného přístupu k počítačovému systému, evidovala centrála 930. Vyplývá to z výroční zprávy policejní centrály.

Prostřednictvím útoků na síti získávají pachatelé osobní data a údaje z platebních a zdravotních karet. „Nejčastějším cílem útoků jsou stále instituce poskytující zdravotní služby, které neinvestují dostatečné množství finančních prostředků do kybernetické bezpečnosti. Získaná data slouží pachatelům jako prostředek k vydírání nebo pro další trestnou činnost,“ popsali policisté.

„Klíčovou hrozbou zůstává škodlivý software – ransomware, a to jak pro státní instituce, tak pro další subjekty, zejména průmysl. Do budoucna lze očekávat, že tento škodlivý software již nebude nadále náhodný, ale cílený,“ varovala NCOZ.

Dalším škodlivým softwarem, který je na vzestupu, je tak zvaný kryptomining malware. Ten využívá počítačové zdroje jiného uživatele pro těžbu virtuálních měn. To může vést ke snížení výkonnosti počítače.

Sexuální vydírání a donucování on-line

Počet činů hackerů loni převýšil mravnostní činy na internetu, kterých NCOZ řešila 777. „Pachatelů do věku 18 let je u mravnostních trestných činů více než v ostatních případech kybernetické kriminality dohromady,“ podotkli autoři zprávy. Nadále vzrůstá počet činů spojených s dětskou pornografií.

S rostoucím počtem dětí na internetu a sociálních médiích totiž roste i počet nedovolených kontaktů. „Rovněž se zvětšuje objem materiálů, který je vytvořen samotnými dětmi,“ poznamenali policisté.

Nově evidovaným fenoménem se loni stalo sexuální vydírání a donucování on-line, které se odehrává v aplikacích, videochatech a on-line chat místnostech, a které proto na internetu zanechává jen omezené stopy.

Loni také výrazně vzrostla trestná činnost spojená s neoprávněným provozováním hazardních her ve virtuálním prostředí. NCOZ rovněž řešila několik desítek případů lidí, kteří na internetu vyjadřovali podporu teroristickému útoku proti mešitám v novozélandském Christchurchi. 

Česko představuje strategické místo pro zahraniční gangy

Z výroční zprávy policejní centrály také vyplývá, že Česko představuje strategické místo pro zahraniční skupiny organizovaného zločinu. Mohou si v něm budovat klidové zázemí umístěním prostředků, které pocházejí z trestné činnosti v cizině. Riziko infiltrace tohoto tak zvaného toxického kapitálu do bankovního systému prostřednictvím českých bank zásadně ohrožuje mezinárodní pozici země.

„V ČR jsou zajišťovány vysoké objemy finančních prostředků, jejichž původ je nejasný. Finanční prostředky jsou do ČR převáděny pod záminkou provozování podnikatelské činnosti či realizace zahraničních investičních projektů a následně jsou obratem přeposílány do cílových, zpravidla offshore destinací,“ napsala centrála.

Pachatelé podle vyšetřovatelů testují vnitřní pravidla nastavená jednotlivými bankovními ústavy, respektive průchodnost nelegálních zdrojů přes Česko. Centrála v tomto ohledu vyzdvihla preventivní úlohu bank.

„Detekují a zachycují velké objemy těchto původem problematických finančních prostředků, vyhodnocují je jako podezřelé obchody, a tím buď zamezí samotné realizaci podezřelé transakce již v zárodku, nebo případně jsou již zadané příkazy klientů bank odkládány a finanční prostředky následně zajištěny,“ uvedla NCOZ.

Tyto peníze nejčastěji pocházejí z postsovětských států, v menší míře pak z Německa, Polska, USA a Velké Británie, v řádu jednotek také z ostatních evropských států a ze Spojených arabských emirátů. Nejčastějšími cílovými zeměmi jsou pak takzvané daňové ráje a rovněž Německo, Čína a postsovětské státy.

Pro zahraniční gangy má Česko podle centrály význam také jako logistická základna pro vstup na území Evropské unie.

Tranzitní země pro nelegální migraci

Česko je rovněž vzhledem ke své poloze i nadále tranzitní zemí pro nelegální migraci. V roce 2019 obvinila NCOZ skupinu převáděčů z Turecka a ve spolupráci se slovenskými, polskými a ukrajinskými kolegy uspořádala několik akcí proti převáděčům a obchodníkům s lidmi.

„Na nelegální migraci navazuje pracovní vykořisťování cizích státních příslušníků – často ekonomických migrantů – prostřednictvím kriminálními strukturami ovládaných pracovních agentur, které se navíc dopouštějí i daňové trestné činnosti,“ popsala centrála.

Loni se zabývala jak případy, kdy se cizinci stali oběťmi vykořisťování v Česku, tak i případy, kdy sociálně slabí Češi čelili „moderním otrokářům“ v cizině. Několikrát došlo i k formálním sňatkům s občany třetích zemí, pachatelé také své oběti využívali pro podvody se sociálním zabezpečením nebo jako nastrčené „bílé koně“ ve vedení firem.

S migrací souvisí i rozvoj padělání a pozměňování veřejných listin, zejména osobních dokladů. „Padělané doklady jsou takzvaným víceúčelovým kriminálním nástrojem, neboť každý dokument může být použit opakovaně v rámci různých kriminálních aktivit. Výše škody způsobené pomocí padělaných osobních dokladů může být daleko fatálnější než například škoda způsobená paděláním bankovek,“ upozornila centrála.