Hygienici provedli na letních táborech více kontrol než loni, pokut ale udělili méně

Hygienici letos provedli na letních táborech více než tisíc kontrol. Odhalili přitom hlavně špatně skladované potraviny, nedostatečný úklid nebo nevyhovující vybavení pro ubytování. I když kontrol bylo kvůli pandemii více, sankcí padlo ve většině případů méně než loni. V deseti krajích, ze kterých získala ČT informace, rozdali hygienici celkem 48 pokut za zhruba 87 tisíc korun.

„Pořádající osoby byly na sezonu připraveny pečlivěji než v loňském roce, o čemž svědčí i méně zjištěných závad při kontrolách než v roce 2019,“ popsala ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Lenka Labudová.

Pokuty na táborech souvisely především s problémy ve stravování, s dokumentací nebo s pitnou vodou. Nejvíce jich hygienici udělili v Libereckém kraji. Letošních 293 akcí se v regionu zúčastnilo 18 951 dětí, tedy téměř o 1300 více než loni.

Potíže se zdravotní dokumentací

„V Libereckém kraji jsme evidovali o něco vyšší počet pořádaných akcí i zúčastněných dětí než tomu bylo loni. Nejvíce závad jsme shledali standardně v oblasti stravování, kdy šlo zejména o křížení činností a nedodržování podmínek uchování potravin a surovin deklarovaných výrobcem a dále v zásobování pitnou vodou,“ uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Kateřina Hochmalová.

Za tyto a další prohřešky udělili hygienici v kraji 11 pokut ve výši 12 700 korun. „Jsem ráda, že mohu konstatovat, že s námi pořadatelé vždy velmi ochotně spolupracovali a zodpovědně dodržovali doporučení ministerstva zdravotnictví v oblasti úklidu a dezinfekce,“ doplnila hygienička.

Kontroloři zamířili i na vyhledávané tábory v jižních Čechách. Tam letos zavítalo víc než 38 tisíc dětí. Hygienici provedli mezi více než třemi stovkami táborů 131 kontrol. „V Jihočeském kraji se tradičně rekreuje nejvíce dětí z celé republiky, letos přes 38 000 na 373 táborech. Nejvíce závad bylo shledáno ve zdravotní dokumentaci dětí, dále ve zdravotní způsobilosti zdravotníka a ve skladování potravin,“ popsala situaci ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Marie Nosková s tím, že hygienici udělili na táborech devět pokut v celkové výši 16 000 korun.

V Olomouckém kraji bez pokut

Naopak bez pokut se letos obešli organizátoři v Olomouckém kraji, kde hygienici kontrolovali 86 táborů. „V roce 2019 bylo uděleno 10 pokut, situace v letošním roce byla teda lepší,“ poznamenala ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Dana Vránová.

Nejvíce kontrol provedli podle poskytnutých dat hygienici ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. V každém kraji absolvovali 157 kontrol. V obou byla problémem především pitná voda.

„Zatím evidujeme v rámci všech realizovaných kontrol 20 závad, za které bylo uděleno šest sankcí ve výši 16 500 korun,“ řekla mluvčí středočeské hygieny Dana Šalamunová. Dodala, že několik kontrol se zjištěnými závadami však doposud nebylo ukončeno a celkový počet závad i sankcí tak může být vyšší.

Špatně zajištěná intimita dětí

Kromě pitné vody, stravování a chybné dokumentace řešili hygienici třeba nevyhovující ubytování. Liberecká hygiena například upozorňovala na chybějící závěsy ve sprchách pro zajištění intimity dětí, ústecká zase na úklid ubytování i skladovacích prostorů. Středočeští hygienici se setkali i s případy, kdy na táboře nebyla ošetřovna nebo dostatečně vybavená lékárnička.

Mluvčí středočeské hygieny Šalamunová upozornila i na další letošní prohřešek, a to na nedodržování povinností u sportovních soustředění nebo zotavovacích akcí. „Rádi bychom upozornili na to, že i různá sportovní či taneční soustředění jsou, v případě, že se jich účastní 30 a více dětí a akce trvá po dobu delší než pět dní, zotavovací akcí, na kterou se ze zákona o ochraně veřejného zdraví vztahuje jednak ohlašovací povinnost a jednak musí osoba pořádající tuto akci plnit i další zákonem stanovené povinnosti. Na tuto skutečnost se v letošním roce často pozapomnělo,“ upozornila Šalamunová.

Hygienici se ale ve většině shodují, že tábory dbaly na doporučení ministerstva zdravotnictví ohledně opatření kvůli koronaviru. Hygienám se tak letos hlásily i malé tábory, které běžně ohlašovací povinnost nemají.

„Koronavirus v podstatě ovládl chod táborů, a to ve smyslu disciplíny, organizace a přípravy na různé situace ve spojitosti s koronavirem. Řekla bych, že byly více úzkostlivě vedeny, na dětech to patrné nebylo, ale na dospělých ano. Neustále byli v očekávání, a i ze zpětné vazby vím, že si letos oddychli, když tábor úspěšně doběhl,“ popsala situaci ředitelka oddělení hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Kateřina Hochmalová.