Lidé v karanténě budou volit z auta nebo ve zvláštních komisích, zákon schválila vláda

Vláda v pondělí schválila zákon, který umožní lidem v karanténě v říjnových senátních a krajských volbách hlasovat z auta či ve zvláštních okrskových a výjezdových komisích. Informoval o tom ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že sněmovna normu projedná ve středu. Na formě hlasování z karantény v době koronavirové epidemie se Hamáček dohodl s parlamentními stranami. Vláda schválila také změny v bodovém systému a novelu zákona, která by měla zabránit tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy. 

Ilustrační foto
Zdroj: Reuters Autor: Amanda Perobelli

Novela obsahuje také návrh odměn pro členy speciálních volebních a sčítacích komisí a návrh na plošné zvednutí odměn členům všech komisí o 500 korun. Vytvoření zvláštních komisí vyjde podle podkladů pro jednání kabinetu na zhruba 9,5 milionu korun. Plošné navýšení odměn by mělo stát 56 milionů korun.

Podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) měl činit rozpočet letošních podzimních voleb 450 milionů korun, před čtyřmi lety to bylo 307 milionů.

Video Brífink po jednání vlády 17. srpna
video

Brífink po jednání vlády 17. srpna

Zdroj: ČT24

Možnost speciálního hlasování budou mít pouze lidé, kterým hygienici či lékaři nařídí karanténu. Ti, kteří budou v preventivním ochranném opatření, například po návratu z ciziny, budou tedy moci přijít hlasovat ke komisi ve svém volebním okrsku.

Jeden drive-in na každý okres

V takzvaných drive-in volebních stanovištích bude možné hlasovat pouze z auta. Měla by být k dispozici na 78 stanovištích, v každém okrese. V těchto stanovištích by se mělo hlasovat ve středu 30. září v čase od 07:00 do 15:00.

Pokud se na někoho nedostane, komise by počkala na všechny čekající ve frontě. Obsluhovat stanoviště bude vždy trojice vojáků a odborný zapisovatel. Speciální komise vyškrtne voliče z drive-in stanoviště ze stálého seznamu voličů, aby nemohl znovu volit standardním způsobem.
 

Lidé v karanténě, kteří nemohou přijet autem, by se měli do čtvrtka 1. října do 20:00 ohlásit na krajském úřadě. Ve dnech řádného termínu voleb by se pak za nimi dostavila komise v ochranných prostředcích a s přenosnou urnou, a to mezi pátkem 2. října 07:00 a sobotou 3. října 14:00. Výjezdy má zajišťovat stejná jednotka jako drive-in stanoviště.

Stejná skupina případně zajistí i hlasování v pobytových zařízeních sociálních či zdravotních služeb, na která by byla uvalena karanténa. Tam má být hlasování od čtvrtka volebního týdne od 07:00 do pátku volebního týdne do 20:00 hodin. Hlasy ze všech mimořádných způsobů se budou sčítat dohromady. V každém kraji k tomu bude zřízena speciální komise. 

Konec dětských dluhů

Vláda v pondělí schválila i novelu ministerstva spravedlnosti, která by měla zabránit tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy. Návrh například redukuje možnost vymáhání peněžitých dluhů dětí jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně ministerstvo navrhuje limitovat i vymáhání smluvních pokut.

Ministerstvo spravedlnosti do své předlohy zapracovalo i poslanecký návrh, který už je ve sněmovně. „Znemožní například vydání platebního rozkazu, rozsudku pro zmeškání či uznání proti nezletilému,“ řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Novela občanského zákoníku a občanského soudního řádu reaguje i na problém dětí, proti kterým je vedeno exekuční řízení. K loňskému 1. květnu bylo v exekuci 3476 nezletilých, z toho přibližně ve dvou třetinách případů děti mladší 15 let. Řada dalších exekucí u dospělých má původ právě v dětských dluzích. 

Ze strany dítěte nesmí jít o úmyslný čin

Práva věřitelů má novela bránit tím, že současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, ke kterému dal rodič souhlas nebo které učinil za dítě. Omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého zahrnuje i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce.

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Návrh ale počítá se dvěma výjimkami. Dítě bude odpovědné, pokud škodu způsobí úmyslně, ale také pokud to dovolí jeho majetkové poměry - například v případě, že zdědí rozsáhlé jmění.

Novela má znemožnit soudům vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. Zároveň jim nakazuje posílat obsílky i nezletilým starším 15 let, nikoli jenom zákonným zástupcům. Ministerstvo chce, aby změny začaly platit od začátku příštího roku. 

Změny v bodovém systému

Vláda odsouhlasila i možnou změnu bodového systému u řidičů. Pokud návrh projde, měli by policisté nově ukládat místo současné sedmibodové škály dva, čtyři a šest bodů. Nový systém, který by mohl začít platit od roku 2022, by měl přísněji postihovat závažné přestupky. U těch méně závažných se naopak sankce sníží.
 

Za mírnější prohřešky lze považovat například špatné parkování, porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do deseti do deseti kilometrů za hodinu. V těchto případech se má snížit pokuta o 500 korun na 1500. Policie by navíc mohla tyto přestupky řešit domluvou. 

Pokuta 25 tisíc za vjetí na přejezd 

Naopak u nejzávažnějších přestupků může řidič přijít o řidičské oprávnění až na tři roky. Dosud byla nejdelší doba zákazu řízení dva roky. Zároveň se u přestupků, jako je například nepovolené vjetí na železniční přejezd, zvýší i pokuty z pěti na 25 tisíc korun.

„Za ty horší přestupky - projetí na červenou, ale zejména vjezd na železniční přejezd, ujetí od místa nehody nebo alkohol za volantem se zpřísňuje trest, a to zejména peněžitý,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).