V mateřských školách přibývá dvouletých dětí, zjistili statistici

Zatímco před deseti lety do školek chodila zhruba čtvrtina všech dvouletých dětí, v uplynulém školním roce to byly dvě pětiny. Situace je ale v různých krajích odlišná. Celkový počet dětí ve školkách se v posledních třech letech příliš nezměnil, loni docházelo do školek 364 tisíc dětí, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ).

Video tk čsu
video

V mateřských školách přibývá dvouletých dětí, uvedl ČSÚ

„Za posledních deset let stoupl ve školkách počet dětí dvouletých, které je navštěvují, a to z 26 tisíc na 45 tisíc,“ uvedla Helena Chodounská z ČSÚ.

Alespoň některé dny v týdnu tak podle ní chodilo v minulém školním roce do školky zhruba 40 procent všech dvouletých dětí v Česku, zatímco v roce 2008/2009 to byla přibližně čtvrtina. Nejvíc dvouletých dětí chodí do školky v Olomouckém kraji, a to 16 procent.

Dvouleté děti podle statistiků tvoří v průměru 12,5 procenta dětí ve školkách, mezi kraji jsou ale výrazné rozdíly. „To je patrně dáno také dostupnou kapacitou školek v jednotlivých krajích,“ řekla Chodounská. Vzhledem k tomu, že při zápisech mívají přednost děti starší, přijmou dvouleté hlavně v regionech, kde mají školky dost míst.

Nejméně dvouletých je v mateřinkách v Praze, kde tvoří zhruba desetinu všech dětí. Pod republikovým průměrem jsou také školky ve Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském a Libereckém kraji. „Naproti tomu v Olomouckém kraji je to 16 procent,“ řekla Chodounská.

Mateřské školy (2018/2019)
Zdroj: MŠMT
Autor: ČSÚ

Průměrný počet dětí na jednu třídu mateřské školy zůstává stále podobný, protože je omezen vyhláškou. V kraji, městem nebo státem zřizované mateřské škole je to 12 dětí na jednoho učitele, v církevních školkách připadá na jednoho učitele 11 dětí a v soukromých mateřských školkách je to 9 dětí.

Silné ročníky odchází na základní školy

Celkem bylo v minulém školním roce 5287 mateřských škol, které navštěvovalo zhruba 364 tisíc dětí. To je asi o pětinu, tedy o 62 tisíc, víc než ve školním roce 2008/2009. Nejvíce dětí chodilo do školek v roce 2014/2015, a to 368 tisíc. Potom jich mírně ubylo.

„Aktuálně počty dětí v mateřských školách meziročně mírně klesají a zároveň rostou počty dětí, které nastupují na základní školy,“ řekla Chodounská.

Školky i školy na příchod silných ročníků reagují zvyšováním počtu nových tříd; počet škol a školek se za posledních deset let zvýšil méně. Mateřských škol tak za deset let přibylo o deset procent, počet tříd se ale zvýšil o 23 procent na 16 tisíc, dodala Chodounská. 

V mateřských školách se děti potkávají většinou s učitelkami, v loňském školním roce se předškolním dětem věnovalo jen 201 učitelů-mužů. Skoro šedesát jich bylo v Praze, naopak na Vysočině nebo v Pardubickém kraji pracovali ve školkách jen čtyři muži. Platy učitelů a učitelek v mateřských školách se pohybují okolo 30 tisíc hrubého; to je o téměř čtvrtinu méně, než v průměru dostávají jiní pracovníci s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním.

Třicet procent chlapců jde do školy s odkladem

Přibývá také dětí, které nastupují do základní školy po odkladu povinné školní docházky. V loňském školním roce tvořily kolem 23 procent všech prvňáků, o čtyři roky dříve to bylo přibližně o čtyři procenta méně. U chlapců se rodiče rozhodnou k odkladu nástupu do školy ve zhruba třiceti procentech případů.

Mezi kraji jsou v tomto ohledu rozdíly. Nejčastěji nastupují do školy děti až v sedmi letech v Olomouckém, Ústeckém a Karlovarském kraji. Nejméně často pak v Praze a na Vysočině.

Podíl dětí, které přichází do školy s odkladem
Zdroj: MŠMT
Autor: ČSÚ

„Podíl sedmiletých prvňáků se od školního roku 2014/2015, kdy dosahoval 19,3 procenta, plynule mírně zvyšuje,“ řekla Chodounská. Podobný podíl dětí s odkladem jako v současnosti nastupoval podle ČSÚ do prvních tříd v době před deseti lety. Ve školním roce 2008/2009 tvořily 22,8 procenta prvňáčků. Poté se podíl sedmiletých v prvních třídách postupně do roku 2014/2015 mírně snižoval, než nastal opět nárůst.

Odborníci dlouhodobě upozorňují, že je v ČR zbytečně moc dětí, které do školy nastupují až v sedmi letech. Odklad by přitom měl být jen výjimečným opatřením, které by se mohlo týkat dvou procent dětí. Za zásadní považují experti změnu přístupu škol tak, aby uměly pracovat s různě vyspělými dětmi.

„Ze základních škol ale na druhou stranu odchází slabší ročníky a nastupuje početná generace narozená po roce 2007. Počet prvňáků tedy převyšuje počet deváťáků a pravděpodobně to tak ještě několik let zůstane, i když vrchol už máme za sebou, ten nastal ve školním roce 2016/2017,“ uvedla Chodounská. Nejvíc prvňáků přibylo za posledních deset let v Praze a Středočeském kraji, a to o zhruba 40 procent.