Ve věku 89 let zemřel teolog a dlouholetý děkan Husitské teologické fakulty Zdeněk Kučera

Zemřel významný český teolog, duchovní Církve československé husitské a dlouholetý děkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zdeněk Kučera. Bylo mu 89 let. O jeho smrti informoval Jiří Vaníček z Ústřední rady Církve československé husitské.

Kučera se narodil v roce 1930 v Bratislavě, v roce 1939 musela jeho rodina ze Slovenska odejít do Prahy. Po maturitě na gymnáziu studoval na Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké. Po vystudování byl v roce 1955 vysvěcen na kněze. V letech 1968 až 1970 působil na Husově československé bohoslovecké fakultě, po nástupu normalizace pracoval v dělnických profesích.

Na bohosloveckou fakultu se vrátil v roce 1979 jako docent a v roce 1981 získal profesuru. Po roce 1990 se stal na několik funkčních období děkanem Husitské teologické fakulty.

„Přednášel na více než dvaceti zahraničních univerzitách, byl nositelem rakouského Čestného kříže za vědu a umění 1. stupně a dalších mezinárodních ocenění,“ uvedl Vaníček. 

„Kromě teologie se profesor Kučera zabýval také třeba mistrem Janem Husem, Janem Amosem Komenským. Je to skutečně významná osobnost českého myšlení 20. století,“ uvedl proděkan Husitské teologické fakulty UK Jan Lášek. Kučera je autorem řady teologických publikací, přednášel etiku a filozofii.