Aplikace Doložkomat odhalila za první měsíc 140 nezákonných exekucí

Internetová aplikace Doložkomat odhalila za první měsíc svého provozu už 140 nezákonných exekucí a vygenerovala 35 návrhů na jejich zastavení. Data poskytla ČT organizace Člověk v tísni, která aplikaci provozuje. Doložkomat postupně rozšiřuje okruh exekucí, které dovede zastavit. Podle kritiků ale díky němu mohou lidé přijít o peníze, na které by jinak měli nárok.

Za první měsíc otestovala aplikace celkem 890 exekucí. „Z toho ve 140 případech byl test úspěšný a celkový počet dokončených operací a vygenerovaných návrhů na zastavení exekuce se všemi relevantními údaji je 35,“ uvedl Daniel Hůle z organizace Človek v tísni.

Doložkomat spustil Člověk v tísni na začátku března. Dlužník do něj zadá jen několik základních údajů, jako je jméno původního věřitele a datum uzavření úvěrové smlouvy. Aplikace pak vyhodnotí, zda umí exekuci zastavit. Pokud ano, rovnou připraví návrh na zastavení ve formátu pdf. Ten si dlužník může vytisknout, podepsat a poslat exekutorovi.

Člověk v tísni aplikaci dále rozšiřuje. „Průběžně doplňujeme nové a nové společnosti a obchodní podmínky, takže dnes dokážeme zastavit i exekuce, které Doložkomat ještě před měsícem zastavit neuměl,“ uvedl Hůle.

„Automaticky lze zastavit jen exekuce s netransparentním výběrem rozhodce, ale další společnosti mají exekuce problematické, jenže to je třeba řešit individuálně. Takže úpravy Doložkomatu budou probíhat jen v rovině rozšiřování okruhu netransparentních rozhodčích smluv,“ nastiňuje Hůle budoucí vývoj.

Neplatné rozhodčí doložky  

Aplikace míří na dluhy z úvěrových smluv velkých úvěrových společností, jako jsou Home Credit, Essox, Cetelem a další. Úvěrové smlouvy těchto společností totiž jednotně obsahovaly neplatné rozhodčí doložky. To znamená, že v nich bylo ustanovení, podle kterého měl řešit spor z úvěrové smlouvy namísto soudu rozhodce.

Buď šlo o doložky psané velmi malým písmem, skryté v obchodních podmínkách. Nebo z nich nebylo možné zjistit, jak bude konkrétní rozhodce vybrán. Takové doložky ale soudy považují za neplatné. Pokud dlužníka odsoudil k placení neplatně vybraný rozhodce, nejde takový dluh vymáhat v exekuci.

Právník upozorňuje na náklady exekuce

Vedle pozitivních reakcí na adresu Doložkomatu ale jeho tvůrci zaznamenali i kritiku. Konkrétně od advokáta Petra Němce, který s Člověkem v tísni spolupracuje a který se v praxi věnuje obdobným případům.

Podle Němce nejsou návrhy na zastavení exekuce z Doložkomatu formulovány příliš dobře. „Na zastavení exekuce to stačí. Exekuce se zastaví. Ale už se neřeší náklady té exekuce,“ kritizuje Němec. Dlužník se podle něj může domáhat vrácení už zaplacených nákladů spojených s exekucí. „A to můžou být desítky tisíc. Leží tam obrovské miliony, o které ti lidé přijdou,“ vypočítává.

Aplikace sice dlužníky odkazuje na pomoc dluhových poraden, jenže podle Němce takové poučení nestačí: „Kdo si na to vzpomene, až jim přijde usnesení o zastavení? Nikdo. Čekáme na to, až nám začnou chodit lidi a budou se ptát: ‚Kdy nám přijdou peníze?‘. A my jim řekneme, že nepřijdou.“