Ministr zahraničí Petříček: Chtěl bych se zaměřit na naše aktivity v Africe

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) klade důraz na vztahy se sousedními státy, ostatně jeho první cesta vedla minulý týden do Berlína. Do konce roku by chtěl navštívit i Francii, která má podle něj velký potenciál pro české podnikatele. V rozhovoru pro Týden v politice zdůrazňoval i roli Afriky: Česko prý bude diplomaticky posilovat v oblasti Sahelu a Petříček by chtěl rozvíjet vztahy i se severoafrickými státy.

Video Týden v politice
video

Týden v politice s Tomášem Petříčkem

Pane ministře, minulý týden jste představil koncepci zahraniční politiky, jaké jsou v hlavních bodech základní úkoly, které jsou před vámi?

Já vycházím z toho, že by měla být naše zahraniční politika vedena třemi hlavními principy: měla by být kontinuální, koherentní a měla by být konsensuální. Pro mě bude důležité, aby tyto tři principy vedly i naše vztahy s tzv. kruhy domova, což vnímám, že jsou v první řadě naše sousední země.

Já jsem svou první zahraniční cestu směřoval do Berlína, chci rozvíjet strategický dialog s našimi partnery, a to nejen o praktických záležitostech, ale také o spolupráci v rámci EU nebo o oblastech, jako je například Afrika.

V druhém kruhu je to také naše působení v EU a v širším transatlantickém prostoru. Já si myslím, že patříme na západ, že patříme do EU.

Není tohle role spíš premiéra? Který od samého začátku komunikuje směrem k EU za Českou republiku.

Nicméně ministerstvo zahraničních věcí má na starosti rozvoj bilaterálních vztahů s členskými státy EU. A to vnímám jako jeden ze svých úkolů. V příštím roce dojde k odchodu Spojeného království a budeme muset posilovat vztahy s našimi partnery tak, abychom byli schopni lépe prosadit zájmy našich občanů na půdě EU.

A třetí oblastí – je třeba připravit se na řešení globálních problémů. Už jsem avizoval, že bych chtěl větší pozornost věnovat našemu jižnímu sousedství, chtěl bych se zaměřit na naše aktivity v Africe. Budeme například posilovat diplomatickou přítomnost v oblasti Sahelu. Chtěl bych rozvíjet vztahy se severoafrickými státy, abychom mohli přispět k řešení řady problémů včetně migrace.

Pokud jste mluvil o spolupráci s nejbližšími sousedy, musím se zeptat i na spolupráci s Ruskem a Čínou a připomínání lidských práv? Počítáte ve vaší koncepci, že by se mělo více mluvit o lidských právech?

Lidská práva jsou prioritou pro naši zahraniční politiku, já vnímám, že mají lidská práva řadu dimenzí – se svými partnery bych chtěl hovořit nejenom o ochraně politických práv, ale také o sociálních a ekonomických právech. A toto myslím, že bude na pořadu dne v případě mých návštěv Ruska či jiných zemí.

Dost často mluvíte i o ekonomické diplomacii, která místa jsou podle vás zásadní pro ČR?

ČR má největší obrat se státy EU, nicméně naším cílem je otevírat a rozvíjet nové trhy pro české podnikatele. Proto jsou naše zastoupení velmi aktivní například v USA, pragmaticky vedeme dialog o spolupráci s Čínou. Nicméně je zde řada dalších regionů, které mají potenciál pro naše podnikatele. A já chci ve spolupráci s MPO a MMR zlepšit zastoupení v těchto oblastech.

Máte už naplánované nějaké jednání na té platformě, o které jste hovořil? Ať už je to MMR nebo MPO?

Ve čtvrtek jsem se setkal s paní ministryní Novákovou i paní ministryní Dostálovou a hovořili jsme právě o možnosti zlepšení koordinace činnosti našeho zastoupení nebo zlepšení prezentace ČR v zahraničí. Chceme v tom i nadále pokračovat a myslím, že jsme nalezli shodu v tom, že je prostor pro zkvalitnění a zefektivnění práce našich ambasád, ale i našich agentur.

Chystá se už nějaká zahraniční cesta, kam s sebou vezmete přímo podnikatele?

Já se budu účastnit cesty do Číny na investiční Expo, nicméně plánuji také několik cest po Evropě, kam bych chtěl vzít podnikatele.

Když jsme mluvili o rozdělení kompetencí, že pan premiér dost často komunikuje právě směrem k EU, máte mezi sebou nějakou dohodu? Abyste si cesty nekřížili a rozdělili si, kdo bude o čem mluvit?

S panem premiérem hovoříme o našich plánech, kam povedou naše cesty. Je to také součástí diskuze mezi ústavními činiteli. Je to jeden z úkolů, abychom lépe plánovali zahraniční výjezdy všech ústavních činitelů.

V rámci EU jsem avizoval, že se chci zaměřit na naše nejbližší sousedy – nicméně chtěl bych také navštívit Francii, což vnímám jako zemi, která má pro české podnikatele velký potenciál. Ale je to také země, se kterou máme otevřenou agendu v oblasti bezpečnostní politiky.

To bude po Německu další zahraniční návštěva?

Já bych rád Francii navštívil ještě během tohoto roku.

Pokud jde o migraci, vy jste minulý týden vystoupil v Senátu, je vlastně migrace ještě téma? Migrační vlna se výrazně oslabila?

Migrační situace se výrazně zlepšila, dostali jsme se na čísla, která jsou nižší než v roce 2014. Letos se předpokládá, že do Evropy přijde přibližně 140 tisíc lidí. Nicméně situace vyžaduje naši stálou pozornost, chceme stále toto téma na evropské půdě řešit. Tak, aby měla Evropa společnou migrační politiku a abychom posílili ostrahu našich vnějších hranic.

Téma, které u nás rezonovalo, bylo přijímání dětských sirotků? Jste pro?

Já si myslím, že Česká republika by mohla nabídnout dočasný domov pro několik desítek malých dětí, které jsou postiženy válkou.

Mluvíte o desítkách?

Hovořilo se o padesáti, nicméně v tuto chvíli je asi potřeba nalézt tyto sirotky. Ale já bych neomezoval otázku naší solidarity s dětmi postiženými válkou jen na jejich útočiště v ČR. Myslím, že bychom se měli více zaměřit na pomoc v uprchlických táborech v Libanonu, Jordánsku a dalších zemích.

Stáhněte si rozhovor s Tomášem Petříčkem z Týdne v politice z 21. 10. 2018 v mp3 18.97 MB