Lidé si už mohou vyzvedávat voličské průkazy. Platí ale jen pro senátní volby

Obce musí do čtvrtka zveřejnit čas a místo konání voleb do obecních zastupitelstev a Senátu. Od 20. září si zároveň mohou lidé na radnicích začít vyzvedávat voličské průkazy, které jim umožní odevzdat hlas i mimo trvalé bydliště. Průkazy ale platí pouze pro senátní volby. Při komunálních volbách mohou lidé volit jen v místě trvalého bydliště.

Video Události
video

Události: Do voleb zbývají už jen dva týdny

V říjnových volbách do třetiny Senátu budou lidé rozhodovat o obsazení 27 křesel v horní komoře. První kolo voleb se uskuteční v pátek 5. a v sobotu 6. října, tedy souběžně s komunálními volbami. Lidé budou vybírat ze 194 mužů a 42 žen. Pokud se v prvním kole nepodaří žádného senátora zvolit, bude o týden později 12. a 13. října druhé kolo.

Nové senátory vybírají občané jen na třetině území Česka. Hlasovací lístky pro první kolo voleb mají žlutou barvu a jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Ve volební místnosti tak lidé vloží do obálky pouze jeden lístek kandidáta, pro kterého se rozhodli. Lístek už nijak neupravují.

Volič, který nehlasuje u své domovské volební komise, musí mít voličský průkaz. Má to ale přísná omezení. Na průkaz je možné hlasovat pouze v rámci „svého“ obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a kde je volič zároveň přihlášený k trvalému pobytu. Například člověk, který volí senátora pro Opavu, může s voličským průkazem „cestovat“ jen v této oblasti.

Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad na základě zápisu ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků.

Občané budou 5. a 6. října vybírat také nové členy do obecních zastupitelstev. Ve většině obcí se volí jen do jednoho zastupitelstva. Výjimkou jsou statutární města, která jsou dál členěná na části nebo obvody; jedná se tedy jen o některá statutární města.

Lidé v tomto případě upravují jeden hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva městského obvodu nebo části, druhý pro volby do zastupitelstva celého města. Tento hlasovací lístek je označen na levém okraji svislým pruhem růžové barvy.

Komunální volby se také od parlamentních odlišují mimo jiné širší škálou možností rozdělování hlasů mezi kandidáty. Volič může vybírat, zda podpoří politickou stranu jako celek, nebo jestli vybere konkrétní kandidáty z různých stran. Případně může oba způsoby kombinovat.

Upravit hlasovací lístek jde třemi způsoby

  1. Označit křížkem před názvem volební strany pouze tuto jednu stranu. Hlas tím volič dává kandidátům v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku, a v počtu, kolik se volí zastupitelů.
  2. Označit křížkem konkrétního kandidáta, kterému chcete dát hlas. Kandidáti mohou být z kterékoli volební strany. Nesmí jich ale být vybráno víc, než je počet volených členů zastupitelstva obce.
  3. Kromě toho lze oba způsoby kombinovat. Křížkem tedy můžete označit jednu volební stranu a zároveň z jiných stran vybrat jednotlivé kandidáty. V tomto případě je dán hlas nejprve jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je pak dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Celkový počet označených kandidátů nesmí přesáhnout počet zastupitelských míst v dané obci nebo městě. Počet volených zastupitelů je uvedený v záhlaví každého hlasovacího lístku.

Jak je možné upravit volební lístek
Zdroj: ČT24

Hlasovací lístky pro komunální volby mají šedou barvu. Lidé, kteří volí i do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části, vhodí oba hlasovací lístky do společné šedé úřední obálky. 

Na rozdíl od sněmovních a senátních voleb není u voleb do obecních zastupitelstev možné hlasovat na voličský průkaz. Nemohou tedy volit ani občané, kteří budou v té době například ve zdravotnických zařízeních mimo svůj okrsek. Lidé mohou volit jen v místě svého trvalého bydliště.

Na co si dát pozor

Komunální volby probíhají společně s volbami do Senátu. Voliči si proto na třetině území republiky musí dát pozor na různé hlasovací lístky a různě barevné obálky. Hlasovací lístky i úřední obálky komunálních voleb jsou šedé barvy. Pro první kolo voleb do Senátu mají barvu žlutou.

Pokud by byl hlasovací lístek pro obecní volby vložen do obálky voleb do Senátu nebo naopak, bude neplatný.