Průzkum z léta 1968 ukázal, že lidé si nepřáli vznik strany, která by konkurovala KSČ

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd zveřejnilo průzkumy společenských nálad z července 1968, které přímo reagovaly na aktuální dění. Výzkumníci se zaměřovali například na to, jak lidé důvěřují představitelům politického života nebo komunistické straně.

Video Studio 6
video

Průzkum veřejného mínění z července 1968

V létě 1968 byla československá společnost ve varu. Na konci června byla zrušena cenzura, což drtivá většina lidí přivítala. Rozběhly se nejotevřenější debaty o politické situaci od únorového puče, při němž v roce 1948 komunisté převzali moc.

Sociologové využili příležitosti a zjišťovali, jakou důvěru mají komunističtí politici. „Zdaleka nejvyšší podporu měli podle průzkumu tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček a prezident Ludvík Svoboda. Za pozornost stojí, že popularita v českých krajích a na Slovensku byla pro politiky odlišná, zatímco trojici v české části republiky uzavírá ekonom Ota Šik, na Slovensku je to Gustáv Husák,“ vysvětlil analytik ČT Kamil Švec.

S popularitou vedení KSČ souvisel i názor Čechoslováků na politickou pluralitu v zemi. Nadpoloviční většina z nich si nepřála vznik politické strany, která by nestála po boku KSČ v Národní frontě a neměla socialistický program. Jen čtvrtina by ji byla přivítala.

Jednoznačná shoda panovala mezi lidmi na tom, že vojska Varšavské smlouvy by měla z Československa co nejdřív odejít. „Zajímavé je například i to, že členové KSČ podle zpracovatelů jednoznačněji považovali odchod za správný než nečlenové KSČ,“ upozornil Švec. Dočasný pobyt se nakonec protáhl na více než dvě desetiletí.