Léčba průměrné české ženy vyjde pojišťovny ročně na 23 tisíc. Péče o muže je levnější

Výdaje pojišťoven na zdravotní péči v roce 2016 v Česku meziročně stouply o 1,4 procenta na 237,7 miliardy korun. Nejvíce peněz směřovalo na léčbu nemocí srdce a cév a druhá nejvyšší částka šla na léčbu rakoviny. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ), z jehož údajů rovněž vyplynulo, že péče o ženy byla dražší než o muže.

Z jejich celkových výdajů na zdravotní péči připadlo zhruba 48 procent na léčbu mužů a 52 procent na péči o ženy. Péče o muže byla pro pojišťovny dražší než o ženy jen ve věkové skupině do 14 let a 55 až 79 let, v ostatních skupinách bylo dražší léčení žen. U obou pohlaví se nejvyšší částka objevuje shodně ve věkové skupině 70 až 74 let, uvedli statistici.

Průměrné výdaje pojišťoven na jednu ženu v roce 2016 dosáhly 23 385 korun, u mužů to bylo o 1282 korun méně.

Čechy kosí infarkty a mrtvice

Z hlediska diagnóz zdravotní pojišťovny ve sledovaném období nejvíce zaplatily za léčení infarktů, mrtvic a dalších nemocí oběhové soustavy, jejich léčba je stála 25,4 miliardy korun. „Dlouhodobě jde o vysoce nákladná a relativně častá onemocnění. Průměrné výdaje zdravotních pojišťoven na jednoho muže trpícího onemocněním oběhové soustavy přesahují podle aktuálních dat 2700 korun. U žen jsou o 600 korun nižší,“ uvedl k tomu předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky před dvěma lety byly příčinou 41 procent úmrtí mužů a 48 procent u žen, celkově způsobily téměř polovinu všech úmrtí.

Onkologických pacientů přibývá

Druhou finančně nejnáročnější diagnózou je rakovina, na jejíž léčbu pojišťovny v roce 2016 vydaly 23,6 miliardy korun. Důvodem vysokých nákladů je podle statistiků nárůst počtu nových onkologických pacientů a zavádění moderních, ale velmi drahých léků do praxe.

Na třetím místě žebříčku výdajů zdravotních pojišťoven byly faktory ovlivňující zdravotní stav, kam patří zdravotní prohlídky, laboratorní a screeningová vyšetření, očkování, lékařské pozorování, kosmetické výkony, dárcovství orgánů a tkání, hospitalizace novorozenců po porodu nebo doprovod dítěte při hospitalizaci. Pojišťovny za to před dvěma lety zaplatily 18 miliard korun.

Následovaly nemoci svalové a kosterní soustavy s výdaji pojišťoven 16,3 miliardy a nemoci trávicí soustavy a choroby močové a pohlavní soustavy, za jejichž léčbu pojišťovny daly po 14,4 miliardy korun.