Advokátní komora potrestala Samkovou za prokletí tureckého velvyslance

Česká advokátní komora potrestala advokátku Kláru Samkovou za projev, při kterém proklela tureckého velvyslance. Komora jí za to udělila pokutu 25 tisíc korun. Samková se ovšem odvolala, takže rozhodnutí není pravomocné.

Advokátka Klára Samková
Zdroj: ČTK Autor: David Modrý

Sporný výrok zazněl už před dvěma lety. Samková se tehdy zúčastnila semináře ve sněmovně a ve svém projevu přirovnala islám k totalitním režimům. Po projevu Samkové, která je bývalou členkou Bloku proti islámu, ovšem opustili sál někteří pozvaní diplomaté včetně tureckého velvyslance. Ten pak označil vyjádření Samkové za urážku islámu a vyzval k jejímu vyšetřování. 

Na podporu Samkové se pak sešla asi padesátka lidí před tureckým velvyslanectvím a tam Samková na adresu velvyslance Ahmeta Bigaliho uvedla: „Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti.“

„Kárný senát dospěl k závěru, že advokátka JUDr. Samková se kárného provinění dopustila, neboť způsob, jakým na veřejnosti projevila své osobní názory, byl v rozporu s její zákonnou a stavovskou povinností všeobecně poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu,“ vysvětlila mluvčí advokátní komory Iva Chaloupková.

Podle ní totiž etická pravidla profesionálního chování advokátů říkají, že se advokát nejen při výkonu advokacie, ale i ve svém osobním životě, musí chovat čestně a tak, aby nesnižoval důvěru veřejnosti v advokátní stav, nebo aby nesnižoval jeho důstojnost a renomé.

Samková na rozhodnutí reagovala tak, že „upřímně pogratulovala ČAK k zahájení novodobých čarodějnických procesů“. „Podle mého názoru z celého řízení vyplynula ještě jedna věc: tureckého velvyslance se bojí i Česká advokátní komora… jak smutné,“ napsala na sociální síti. 

Kárné řízení Samkové bude pokračovat před odvolacím kárným senátem ČAK. Advokátka se poté případně může obrátit ještě na soud.