EU zpřísnila pravidla pro vývoz i dovoz pohlavních buněk. Změna komplikuje umělé oplodnění

Evropská unie zpřísnila pravidla pro dovoz i vývoz pohlavních buněk. Odborná společnost nové restrikce vítá, avšak změna komplikuje umělé oplodnění pro klientky žijící v zahraničí, včetně Češek. Jeden takový převoz má za sebou Magdalena Cogbille: Češka žijící v USA, která letadlem v roce 2008 dopravila vajíčka i náhradní matku ze Spojených států do Česka.

Video Události
video

Události: EU zpřísnila pravidla pro převoz pohlavních buněk

Podobné příběhy teď nově komplikuje legislativa, zpřísnil se totiž dovoz tkání a buněk do EU ze třetích zemí. Získat povolení je složitější než dřív, doktoři třeba musí garantovat to, že původce dovážených buněk neměl žloutenku.  

 „Museli jsme dokázat, že jsme schopni dovážet buňky do České republiky ve vysoké kvalitě a že jsme schopni zajistit všechny administrativní kroky,“ uvedl vedoucí lékař kliniky Reprofit Brno Pavel Otevřel.

To komplikuje situaci desítkám párů ze zahraničí, které z různých důvodů nemohou spermie nebo vajíčka darovat znovu. Jedná se například o situaci, kdy jeden z partnerů prodělal chemoterapii.

 Druhou část novely týkající se zpřísnění vývozu odborná společnost vnímá pozitivně. „Navyšuje se procento žen, které potřebují k léčbě neplodnosti darovaná vajíčka. Darovaných vajíček je v celém světě nedostatek,“ dodal předseda Sekce asistované reprodukce a ředitel Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Zlín David Rumpík.