Politici říkají nepravdu asi v pětině případů. Nemusí to ale být vědomá lež, říká vedoucí projektu Demagog.cz

Prezidentský souboj vrcholí. Více než kdy jindy nyní záleží na argumentech. Zatímco politici je vypouštějí z úst, na jejich voličích je, aby si je přebrali. Podle Jana Tvrdoně, vedoucího projektu Demagog.cz, který prohlášení politiků ověřuje a hodnotí jejich faktickou přesnost, je asi pětina toho, co politici řeknou, nepravda. Zdůraznil přitom, že na základě toho politiky nelze označit za lháře, může jít o neúmyslný omyl, kterého se občas dopouští každý. Vedoucí projektu Demagog.cz byl hostem Interview ČT24.

Video Interview ČT24
video

Jan Tvrdoň v Interview ČT24: „Vybíráme k ověření všechny faktické výroky, které v debatě padnou.“

Když politik začne mluvit, většinou se v jeho projevu mísí jak těžko vyvratitelné hodnotící názory typu „my jsme lepší než opozice“ s faktickými výroky. Ty by měly být přesné, ale často nebývají. „Asi pětina výroků, které politik v průměru řekne, je nepravdivá nebo zavádějící,“ odhadl vedoucí projektu Demagog.cz Jan Tvrdoň.

Že to, co politik řekne, je nepravda, však zároveň neznamená, že to musí být vědomá lež – zkrátka to neodpovídá skutečnosti, není ale vždy jasné, proč. „Může si splést statistiku, může použít stará data. Nikdo z nás není chodící encyklopedie, takže chybu udělá,“ shrnul Jan Tvrdoň.

Ověřit vše, co zazní 

Demagog.cz se zabývá tzv. fact checkingem neboli ověřováním fakt. Zpravidla kontroluje to, co zaznělo v politických debatách či rozhovorech s politiky v médiích. Demagog, kterého tvoří převážně dobrovolníci, pak ověřuje všechny faktické výroky, které zaznějí.

Samotné ověřování probíhá nejlépe s využitím primárních informací, na které se politici odkazují. Často může jít o zprávu v médiích, která potvrdí či vyvrátí, co politik v minulosti tvrdil. Jindy jde o data, která jsou dostupná u Českého statistického úřadu či Eurostatu. Když se objeví výrok odborný, obrací se Demagog i na experty z akademické sféry.

„Pracujeme se škálou čtyř hodnocení: Výrok je pravdivý, nepravdivý, zavádějící nebo neověřitelný. Když je nepravdivý, netvrdíme, že politik lhal. Na základě primárních zdrojů informací dokládáme, že v tomto případě se zmýlil, nebo že ten výrok není fakticky přesný,“ zdůraznil Jan Tvrdoň.

Nejvíce problémů je s emotivními tématy

Za problematická považuje především ta témata, která v konkrétní době vzbuzují velké emoce a veřejnost je považuje za zásadní. „Může to být migrace, může to být ukrajinská krize, mohou to být obecně otázky, které jsou spojeny s Evropskou unií,“ nastínil šéf projektu na ověřování výroků politiků.

Například u evropských témat se podle něj zavádějící či mylné výroky objevují i díky tomu, že fungování institucí je složité a obtížně pochopitelné.

Tvrdoň upozornil, že Demagog.cz částečně supluje práci médií. Inspirace pro vznik projektu přišla ze Spojených států, kde podobné instituce fungují při velkých mediálních domech – například Fact Checker při deníku Washington Post.

„Je tam lepší zázemí, zprávy ověřují lidé, kteří jsou seniorní novináři, dlouho pracují v médiích. My jsme odlišní už věkovou strukturou. Drtivou většinu lidí u nás tvoří stážisté-dobrovolníci, studenti vysokých škol, kteří to dělají ve volném čase a zadarmo,“ srovnal Jan Tvrdoň.

Díky tomu ovšem může projekt fungovat především z darů příznivců, které zveřejňuje na transparentním účtu. Jak ale jeho vedoucí podotkl, zároveň využívá i peněz z grantů, které ovšem jdou spíše na jiné účely, například různé akce, které mají povzbudit kritické myšlení. 

„Řekli jsme si, že má velký smysl snažit se zvýšit rezistenci lidí – aby sami byli schopni odlišit úplnou pitomost od něčeho, s čím mohu souhlasit, nebo nesouhlasit. Říká se tomu kritické myšlení.“

Jan Tvrdoň

vedoucí projektu Demagog.cz

Granty, které Demagog.cz využívá, poskytuje například americká ambasáda. Jan Tvrdoň přiznal, že kvůli tomu čelí i kritice, odmítl však, že by to mohlo jakkoli ovlivnit samotné ověřování výroků.

„Máme čisté svědomí. Naše metodologie ani neumožňuje, abychom to nějak ohýbali. (…) Máme tři stupně kontroly. Nad stážistou, který to vytvoří, to vidí ještě dva editoři,“ poukázal.

I přesto bývají i v ověřování výroků chyby. Někdy na ně upozorní sami politici, kteří se pak dočkají opravy. Většina politiků však projekt Demagog.cz podle Jana Tvrdoně ignoruje.