Medici se dostanou méně k pacientům, trénují proto na modelech

Lékařské fakulty chtějí svým studentům nabídnout více možností, jak si vyzkoušet praktické dovednosti. Z nemocnic řízených ministerstvem se dostanou i do soukromých zařízení, ať už nemocnic nebo simulačních center. Tam mohou studenti trénovat na modelech případně na sobě vzájemně.

Video Události
video

Medici trénují praktické dovednosti na speciálních modelech

V centru simulační medicíny studenti trénují lokální umrtvení. Své dovednosti nepilují přímo na pacientech, ale na speciální hmotě. „Jsou to speciálně vyrobené modely se zatavenými strukturami, například trubičkami imitujícími cévy,“ popisuje primář Kliniky anesteziologie a resuscitace FN Královské Vinohrady Michael Stern.

„Mohou si zkusit, co chtějí a kolikrát chtějí. A vědí, že nikomu neubližují,“ dodává garantka kurzu Aesculab Akademie Ivana Bartáková.

Oceňuje to například Ivan Melmer, který studuje medicínu už pátým rokem. Ultrazvukovou sondu ale drží v ruce poprvé až nyní. „Je to těžší, než to vypadá. Asi to chce zvyk, aby to člověk dostal do ruky,“ předpokládá.

Medici se učí vyšetřovat na sobě vzájemně
Zdroj: ČT24

K pacientům se dnes medici dostávají hůře. Kvůli nedostatku personálu ubývá v nemocnicích lůžek a část léčby se přesouvá do ambulancí. Stoupá také neochota pacientů se studenty spolupracovat. Podle děkana 1. Lékařské fakulty UK je proto centrum jednou z možností, jak si studenti mohou vyzkoušet to, co budou potřebovat v praxi.

Žádný model ale člověka nenahradí. Nově proto fakulty posílají studenty na výuku do soukromých nemocnic. V republice je jich zatím pět a další mají přibývat.

Zkušenost mohou získávat i lékaři z menších nemocnic. Přes studenty se můžou zapojit i do výzkumu.