Koledníci Tříkrálové sbírky vyrazili do ulic. Loni vybrali přes sto milionů korun

Požehnáním na brněnském Petrově začala v brněnské diecézi Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Charita ČR. V celé České republice vyráží do domácností 60 tisíc koledníků. Letošní ročník je už osmnáctý. Loni se podařilo získat 104 milionů korun a každý rok objem darů roste. Sbírka potrvá až do 14. ledna.

Koledníci: Tříkrálové sbírka v ulicích Brna
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

Už po osmnácté vyrazili do ulic koledníci Tříkrálové sbírky, aby vybrali peníze, které pomohou lidem v nouzi. Na jižní Moravě se jich letos akce zúčastní na čtrnáct tisíc. Mezi nimi poprvé i Adriana Fialová. „Rodiče chodí, tatínek to celé pomáhá chystat a kamarádi mi říkali, že je to fajn, tak jsem to taky zkusila,“ řekla Adriana.

Ředitel diecézní charity Brno Oldřich Haičman se do kostýmu krále obléká každý rok. „Každá skupinka má zabezpečenou pokladničku, má pečeť s podpisem a razítkem místního obecního úřadu a pak musí mít jednoho člena nad 15 let, který má průkazku. Číslo této průkazky musí souhlasit s číslem pokladničky,“ popsal Oldřich Haičman.

Se svými kolegy vyšel koledovat k pravidelným dárcům a také do různých veřejných institucí, například na Masarykovu univerzitu.

Lidé jsou rok od roku štědřejší

„Nejde jen o finanční sbírku, ale snažíme se v lidech probudit dobročinnost a milosrdenství. Letošní ročník je už osmnáctý a lidé si na nás zvykli. Sbírka je známá a nestává se, že by nás někdo odmítl nebo hnal ode dveří. Lidé Tři krále přijímají z vděčnosti a obdarovávají je,“ vysvětlil Oldřich Haičman.

Loni se v celé republice podařilo získat 104 milionů korun a každý rok objem darů roste. „Asi to souvisí i s ekonomickým růstem, a o to víc si vážíme toho, že se lidé snaží pochopit lidi v nouzi a prostřednictvím charity pomáhají,“ řekl Oldřich Haičman.

Dvě třetiny peněz zůstanou v diecézi pro místní charitativní organizace, 15 procent zůstane diecézi na její projekty. Deset procent pak připadne Charitě ČR a deset procent jde na humanitární pomoc v zahraničí.

Sbírka je postavena na tříkrálové tradici, koledníci jako Kašpar, Melichar a Baltazar nosí požehnanou křídu a nechávají na dveřích známý nápis K+M+B+2018, tedy požehnání obydlí. „Šíříme myšlenku, kdo byli a co udělali a lidé nápis často i vyžadují,“ dodal ředitel diecézní charity Brno.

Peníze půjdou na nové postele nebo školní obědy

Peníze od lidí letos půjdou například na nákup postelí pro azylové domy pro matky s dětmi, do noclehárny pro muže v Blansku, na rekonstrukci budovy pro služby Celsuz. Dále lidem dlouhodobě nezaměstnaným nebo lidem s duševním onemocněním v Brně, pro některá hospicová zařízení či pro úhradu školních obědů dětem z chudých rodin na Znojemsku.

Lidé mohou v Brně přispět například také u stánků na náměstí Svobody a na Mendlově náměstí. Ve čtvrtek odpoledne bude možné vidět průvod Tří králů na koních a velbloudech, který půjde z Petrova Masarykovou ulicí na náměstí Svobody, kde se pokloní živému betlému, poté se vrátí na Petrov.

V Ostravě bude letos víc koledníků než loni

Okolo tří tisíc kolednických skupinek se letos zapojí do Tříkrálové sbírky v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku. Například Charita Ostrava, která je největší oblastní charitou v Česku, by letos opět chtěla peníze využít na podporu nevyléčitelně nemocných lidí v závěrečném stadiu života, ale třeba i na provoz šatníku pro lidi bez přístřeší.

Jen v Ostravě bude letos chodit  380 kolednických skupin, tedy až patnáct set osob, což je více než v loňském roce.

„Pro mě osobně znamená ta sbírka jednak přinášení pokoje a radosti nejrůznějším lidem, a často se jedná o lidi osamocené nebo lidi, kteří prožívají závěr života, chodíme například do Hospice sv. Lukáše i našich domovů pro seniory,“ dodal ředitel Charity v Ostravě Martin Pražák.

Osmnáctý ročník největší sbírkové akce v Česku potrvá až do 14. ledna. Bližší informace i průběžné výsledky mohou zájemci najít také na webových stránkách sbírky.