Ústavní soud policistům: Mějte k lidem respekt, nechovejte se šikanózně

Policie musí vždy vystupovat s respektem k důstojnosti a právům lidí, proti kterým zasahuje. Zopakoval to Ústavní soud, stížnost advokátky Zuzany Candiglioty na kroky policistů při jejím zadržení nicméně odmítl. ČT informaci zjistila z veřejné databáze soudu. Spor vyvolal postup policistů, kteří ženu předloni v mezinárodním rychlíku vyzvali k prokázání totožnosti kvůli preventivním kontrolám nelegální migrace. Candigliota tehdy odmítla – a u soudů si stěžovala na postup i zákon, který policistům umožnil vést zákrok, jenž skončil až jejím zadržením.

Policejní kontrola dokladů
Zdroj: ČTK Autor: Ondřej Hájek

„V projednávaném případě Ústavní soud neshledal, že by posouzení stěžovatelčiny žaloby obecnými soudy (Krajským soudem v Brně a Nejvyšším správním soudem) bylo protiústavní, respektive že by došlo k neoprávněnému, protiústavnímu zásahu do jejích ústavně zaručených práv, zejména práva na informační sebeurčení,“ zdůvodňuje Ústavní soud odmítnutí stížnosti. ÚS zároveň odmítl i návrh Zuzany Candiglioty na zrušení té části zákona o policii, který jejím příslušníkům umožňuje požadovat předložení občanského průkazu.

„Důvodný předpoklad o tom, že se určitá osoba nachází v prostoru, v němž se zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky, a tím v posledku i zákonnost zásahu na jeho základě provedeného, je třeba posuzovat ve světle každého případu zvlášť. Tak tomu bylo i při kontrole stěžovatelky,“ vysvětloval soudce zpravodaj Tomáš Lichovník, proč policie postupovala v rámci zákona správně.

„V demokratickém právním státě je zcela nezbytné, aby si policie zachovávala důvěru ze strany veřejnosti, jíž má sloužit, a naopak se vyvarovala jednání a praktik působících svévolně, diskriminačně či dokonce šikanózně vůči osobám nacházejícím se na území České republiky,“ apeloval ÚS na policisty v dané stížnosti.

Zuzana Candigliota
Zdroj: ČTK
Autor: Kateřina Šulová

Malé příruční zavazadlo

Letos v lednu Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil verdikt Krajského soudu v Brně, podle kterého policisté postupovali nezákonně. Podle krajského soudu bylo evidentní, že česky hovořící Candigliota s malým příručním zavazadlem není migrantka. Právě na cizince bez povolení k pobytu se kontrola zaměřovala. Právnička cestovala v prosinci 2014 vlakem z Břeclavi do Brna a do jejího kupé vstoupili policisté a požadovali doklady totožnosti. Candigliota se ve vlaku odmítla legitimovat, a strávila proto dvě hodiny na služebně.

Candigliota postup policie kritizovala. „Trvám však na tom, že v právním státě v souladu s principem přiměřenosti by policie vždy měla mít nějaké konkrétní podezření, když někoho kontroluje. A ne že jsme my občané a občanky něco jako stádo ovcí, které mohou policisté kdykoliv kontrolovat a obtěžovat,“ řekla advokátka už dříve.

Policisté právničce ve vlaku navrhli, aby jim místo předložení průkazu totožnosti pouze sdělila své jméno, příjmení a datum narození. Ani s tím však Candigliota nesouhlasila, k poskytnutí osobních údajů podle ní nebyl důvod. Podle NSS však právě tato žádost byla nejméně zatěžující způsob ověření totožnosti.

Podle lednového rozhodnutí NSS policisté chybovali pouze při provedení druhé osobní prohlídky na policejní služebně, k níž prý už nebyl zákonný důvod.