Vzdělávání mladých lékařů v Česku plave na vodě, stěžují si nemocnice i absolventi

Nemocnice i absolventi lékařských oborů si stěžují, že v Česku chybí pravidla pro vzdělávání mladých lékařů. Navíc o tom, jaké výkony mohou po škole v nemocnicích dělat sami, rozhodují individuálně primáři nebo přednostové oddělení. Stát by podle nich měl stanovit jednotný seznam činností.

Video Události
video

Události: Mladí lékaři i nemocnice si stěžují na vzdělávání absolventů

Proti novele zákona upravující vzdělávání lékařů protestovala v minulosti Česká lékařská komora, nakonec ji ale zákonodárci schválili. Novela zvyšuje počet základních studijních oborů, naopak snižuje počet specializací.

Podle minulé vlády měla především zjednodušit a zkrátit dobu pro získání lékařské specializace. Upřesňuje také výkon odborného dohledu nad neatestovanými lékaři a vymezuje požadavky na garanta oboru a školitele.

Lékařům chybí dlouho slibovaná vyhláška, která má stanovit kompetence čerstvých absolventů lékařské fakulty. Letos novelizovaný zákon říká, že bez odborného dozoru či dohledu může lékař vykonávat jen činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných studiem. Ve vyhlášce to ale nijak definováno není a podle lékařů chybí i další prováděcí předpisy.

Po deseti letech příslib změny

Po získání titulu MUDr. pracuje mladý lékař pod vedením zkušenějšího školitele. O tom, co smí vykonávat, nebo naopak nemůže, rozhoduje primář. Zákon v současnosti rozděluje předatestační období na dvě fáze. Před zkouškou a se zkušenějším kolegou na pracovišti a po zkoušce s dohledem na telefonu. Podle nemocnic i mladých lékařů jsou ale tato pravidla nedostatečná.

O prováděcím předpisu, který by zpřesnil práci lékařů před atestací, ministerstvo zdravotnictví mluví už téměř 10 let. Zatím se ale nenašla shoda na tom, jak by měl vypadat. Ministerstvo v současnosti jedná s lékařskými fakultami i mladými lékaři. První návrh by měl být hotov do konce roku.