Česko má problémy s léčbou závislých. Málo dostupná léčba vrací lidi k drogám

Léčba pro lidi závislé na drogách je v Česku málo dostupná. Problémy jsou také s financováním terapie, díky níž se mohou lidé vrátit do běžného života, pracovat a starat se o rodinu. Loni dostávalo substituční preparáty 2266 mužů a žen. Léčí se tak ani ne třetina těch, kteří mají s drogami problémy. Upozornili na to zástupci kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„Pacienti musí hodně splnit, aby mohli v programu být. Když je dávka vyvážená, tak nemají abstinenční příznaky, nemají ale ani benefity jako rauš. Člověk ale může běžně fungovat včetně řízení auta. Naši pacienti pracují, starají se o rodiny. Místo ‚feťáků‘ máte lidi, kteří fungují jako pacienti a jsou schopni se o sebe a někoho postarat,“ upozornil přednosta kliniky Michal Miovský.

Zhruba 30 procent léčených dostává metadon a 70 procent buprenorfin. Metadon má stejné účinky jako heroin a morfin. V těle se ale uvolňuje pomaleji, takže působí déle. Pouliční drogu si závislí musí vzít dvakrát i čtyřikrát denně, substituční látka vydrží na dva dny.

Většina pacientů si musí lék kupovat

Metadon se dotuje, buprenorfin si musí člověk hradit sám. Podle poslední výroční zprávy o užívání drog si většina pacientů musí lék kupovat za plnou cenu, měsíčně to může stát i několik tisíc korun. Na každou diagnózu, tedy i na závislost na opiátu, by přitom měl být jeden lék hrazený pojišťovnou. Úhrady mají ale jen tři pracoviště.

Pokud centra nezískají dotace a granty, preparát pro pacienty nemají. Podle zprávy tak počet pacientů se substituční léčbou v posledních letech stagnoval a nyní spíš klesá. Autoři uvedli, že je to nejspíš právě kvůli nízké dostupnosti terapie a kvůli financování.

Léčba trvá několik let

Substituční léčba se v Česku poskytuje více než 20 let. V roce 1992 vznikl pilotní program pod vedením ředitele organizace Drop In Jiřího Presla. Pacientům vydával metadon dovezený ze Švýcarska, protože tehdy ještě v ČR nebyl oficiálně uznaný za legální substituční látku.  

Změna přišla v roce 1997, kdy byl spuštěn program na klinice u Apolináře. Nyní adiktologické centrum zajišťuje terapii 69 pacientům. Drop In má ve třech programech přibližně 250 pacientů. Dostávají nejen substituční preparáty, ale také psychosociální pomoc a poradenství. Víc než čtyři pětiny léčených pracují.

Substituční léčba je velmi účinná

Podle primáře kliniky adiktologie Petra Popova i podle Miovského patří substituční léčba k velmi účinným metodám. Snižuje také riziko šíření nemocí jako žloutenka či AIDS, ubývá i kriminality. Léčba v centru je ale dlouhodobá a trvá několik let. 

V prvních dvou měsících i déle závislý dochází do centra každý den. Pokud plní všechny podmínky, jsou návštěvy méně časté. Dávky se postupně snižují, následuje udržovací léčba. Preparáty se užívají ústně, může je předepsat jakýkoliv lékař. Substituční léčbu loni poskytovalo 63 zdravotnických zařízení.