Náramky pro vězně v nedohlednu. O2 si stěžuje, zakázku opět prověří ÚOHS

Tendr na náramky pro vězně opět nabírá zpoždění. Společnost O2, která se o zakázku ucházela, totiž podala Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) návrh na přezkum soutěže. V té Probační a mediační služba vybrala jako dodavatele společnost SuperCom. Už podruhé, první výběrové řízení ale probační služba zrušila.

České televizi informace sdělil mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda. „ÚOHS včera obdržel návrh od společnosti O2 IT Services. Úřad nyní zjistí, zda návrh splňuje všechny náležitosti, které má podle zákona mít, a poté bude probíhat správní řízení. Úřad by měl rozhodnout do 60 dní,“ řekl Švanda. Dodal ale, že lhůta začne běžet až poté, co ÚOHS obdrží potřebnou dokumentaci.

Společnost O2 (konkrétně O2 IT Services) se proti rozhodnutí Probační a mediační služby bránila už námitkami, které podala zadavateli soutěže na začátku srpna. Podle tehdejšího vyjádření mluvčí společnosti Jitky Pajurkové nedošlo ani u druhé zakázky k napravení pochybení, která Probační a mediační službě vytýkal antimonopolní úřad. Zadavatel ale námitky zamítl.

ÚOHS začátkem června zrušil první výběr vítěze zakázky. Důvodem bylo netransparentní posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ze strany zadavatele. Probační služba se proti tomu odvolala, následně ale úkony, které provedla, sama zrušila. ÚOHS tak svoje předchozí rozhodnutí zrušil pro bezpředmětnost, což je standardní krok v podobných případech. Probační služba mezitím znovu vybrala v druhém kolem jako vítěze společnost SuperCom.

„Se zamítavým stanoviskem k námitkám, které jsme podali, nesouhlasíme, protože zadavatel stále nenapravil pochybení, která mu vytkl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ řekla mluvčí O2 Lucie Pecháčková.

Zakázka za sto milionů

Elektronické náramky mají nepřetržitě sledovat výkon trestu domácího vězení namísto nynějších namátkových kontrol probačních úředníků. Aktuální veřejnou zakázku s předpokládanou cenou 100 milionů korun bez DPH vypsala probační služba loni v únoru.

Vítěz vzešel ze soutěžního dialogu s šesti zájemci. Ministr Robert Pelikán (ANO) po roce oznámil, že pořízení zařízení a šestiletý provoz monitorovacího centra od SuperComu vyjde stát na 93 milionů korun. Rozhodujícím kritériem výběru vítěze byla právě nabídnutá cena.

Ministerstvo spravedlnosti (resp. Probační a mediační služba) hledalo dodavatele náramků opakovaně. Několik tendrů však muselo zrušit, naposledy se tak stalo proto, že nepřišla vůbec žádná nabídka.

Domácí vězení zavedl trestní zákoník v roce 2010, ale zatím jej soudci využívají jen okrajově. Důvodem může být právě skutečnost, že kontrolu domácích vězňů zatím nezajišťují nepřetržitě elektronické náramky, ale pouze namátkově probační pracovníci.