Novinka letošních festivalů: Psychedelická první pomoc

Na festivalech se letos poprvé objevila stanoviště, která poskytují pomoc lidem po rizikovém užití psychedelik. Návštěvníci, kteří se nedokážou vyrovnat s následnými úzkostmi, halucinacemi či ztrátou kontaktu s realitou, se mohou obrátit na vyškolené dobrovolníky. Ti jim se zvládnutím náročného psychedelického prožitku pomohou.

Nově vzniklý projekt PsyCare se tak snaží příchozí ochránit před traumatizujícími zážitky, případně hospitalizací v nemocnici. Zároveň chtějí o těchto látkách šířit osvětu.

Projekt PsyCare má za sebou službu na prvních dvou festivalech. Další jej čekal tento týden. Speciálně vyškolení dobrovolníci letos zasahovali třeba na českém festivalu UFO BUFO, kde se na ně během tří dnů obrátilo třiadvacet lidí, kteří potřebovali pomoc se zvládnutím svého stavu. Na slovenském festivalu Transform je tímto způsobem vyhledalo 6 lidí. Vzhledem k počtu účastníků festivalů se tak jedná zhruba o jedno procento všech návštěvníků.

Tříčlenné týmy dobrovolníků nabídnou příchozím klidné prostředí, kde si mohou odpočinout a projít náročným stavem pod jejich dohledem. Pro klienty PsyCare tak na festivalech byla připravená jurta, kde si mohou sednout, dát si čaj nebo vodu, popovídat si a svěřit se pomocníkům, nebo se třeba jen prospat. Tyhle kroky lidem usnadní překonání takzvaného „bad tripu“, neboli extrémně těžkého zážitku po požití psychotropní látky.

Ten se často projevuje úzkostmi, časovou a prostorovou dezorientací, prožíváním traumat z minulosti, změněným vnímáním včetně extrémně zostřených smyslů, nebo třeba transpersonální zkušeností.

Kromě snahy snížit počet traumatizujících zážitků a hospitalizací v nemocnici chtějí členové PsyCare také odlehčit záchranářům a pracovníkům ochranky, kteří často nevědí, jak s těmito lidmi pracovat. „Na festivalech jsme letos komunikovali se záchranáři a lékaři, ale také s lidmi z bezpečnostní agentury a obě tyto skupiny přiznaly, že informace a praktické zkušenosti, jak s těmito lidmi zacházet, nemají,“ řekl dobrovolník projektu a student psychologie Martin Zupko. Lékaři pak často řeší tyto případy antipsychotiky, ochranka i hrubou silou.

Podle odborníků zabývajících se psychedeliky je lepší nechat stav proběhnout v příznivých podmínkách bez vnějších zásahů, než jej useknout v procesu antipsychotiky. Stejně tak nedoporučují fyzické zpacifikování člověka, který má narušený kontakt s realitou. 

V mnoha případech lidé vyhledají pomoc na festivalu sami. Přijdou si prohlédnout stanoviště a po získání důvěry se obrátí na přítomného pomocníka. Jindy klienty přivedou jejich přátelé. Kromě toho festivalovým areálem prochází i sami dobrovolníci a kontrolují, jestli se v prostoru koncertů nenachází někdo, kdo by jejich pomoc potřeboval.

PsyCare má ale i preventivní funkci. Kolem 150 lidí se na festivalech přišlo ke stanovištím informovat, vzít si letáky, nebo si popovídat a poradit se. A to je další z cílů projektu. Usiluje totiž mimo jiné o zvýšení informovanosti veřejnosti o přínosech, účincích a rizicích užívání psychedelik. Pomoc totiž vyhledávají především lidé, kteří o těchto látkách postrádají základní znalosti. Velmi častým případem je například kombinace halucinogenu s konopím, případně stimulanty nebo třeba léky. Zvláště pak antidepresivy. Velký vliv má také jak vnitřní nastavení člověka, tak vnější okolí.

Ačkoliv je tento typ projektu v Česku teprve u zrodu, v jiných státech fungují podobné organizace už řadu let. Například americký projekt Zendo vznikl v roce 2012. Od té doby poskytl asistenci více než dvěma tisícům lidí a vyškolil přes 1600 dobrovolníků.

Projekt PsyCare vznikl pod záštitou České psychedelické společnosti (CZEPS), která vytvořila a neustále zvětšuje svůj tým tvořený mimo jiné také z psychiatrů a klinických psychologů.  

Československo bylo v 60. letech jedním z center psychedelického výzkumu a prakticky světovou velmocí ve výrobě LSD. Poté, co se ale látka začala šířit i mezi veřejnost a užívat „rekreačně“, zakázalo ministerstvo zdravotnictví její další výrobu a užívání a zbytek zásob nechalo zlikvidovat.