Vymáhat dluh po dětech kvůli tomu, že rodiče neplatili za odpad? To je neústavní, řekl soud

Dřívější právní úprava poplatku za odpad vedla k porušování základních práv dětí, konstatoval Ústavní soud. Zákon totiž ukládal poplatkovou povinnost přímo nezletilým, a pokud za ně neplatili rodiče, vstoupily děti do dospělosti s dluhem a mnohdy končily v exekuci. Zákon se sice už změnil, řada mladých lidí ale dosud nese důsledky jeho starého znění.

Ilustrační fotografie: Popelnice na tříděný odpad
Zdroj: ČTK Autor: Petr Švancara

Návrh na prohlášení neústavnosti části zákona o místních poplatcích ve znění účinném do 30. června 2012 podal Nejvyšší správní soud. Ten se konkrétně zabýval případem dívky, za kterou matka nezaplatila poplatky za roky 2002, 2003 a 2006. Nejdřív se úřadům vůbec nedařilo doručovat matce výměry, později na výzvy nereagovala. Když dívka dospěla, skončila kvůli nedoplatkům v exekuci, peníze jí začali strhávat ze mzdy. Exekuční příkaz napadla žalobou a následně kasační stížností.

Pokud zákon ukládal poplatkovou povinnost i nezletilým dětem a nepřenášel ji alespoň v platební rovině na zákonné zástupce, nelze jej podle Nejvyššího správního soudu vykládat v souladu s ústavou, což potvrdili také ústavní soudci.

Nález Ústavního soudu 699.84 KB

Veřejná moc by nezletilým neměla ukládat povinnosti, které jim zkomplikují či znemožní uzpůsobit si život podle vlastní potřeby. „Taková možnost není zachována, pokud jsou nezletilí do dospělého života vpuštěni se závažnými dluhy,“ řekl soudce zpravodaj David Uhlíř.

Rozhodnutí může pomoci i ve starších případech

Zákon se sice už změnil, řada mladých lidí ale dosud nese důsledky jeho starého znění. Nález Ústavního soudu lze zohlednit v konkrétních sporech navazujících na dřívější právní úpravu. „Je ústavně chráněným zájmem dítěte, aby do dospělosti nevstupovalo se závazky, jež mohou mít rdousící efekt,“ stojí v nálezu Ústavního soudu.

„Dopad bude obrovský, protože v podstatě budou správní orgány nuceny zastavit probíhající exekuční řízení a tam, kde dosud exekuce nezahájily, už je nezahájí,“ řekla soudkyně Nejvyššího správního soudu Barbara Pořízková. Mladí lidé, kteří už dluhy zaplatili, ovšem peníze zpět nezískají. Nálezy Ústavního soudu mívají účinky jen do běžících řízení, domnívá se Pořízková.

Novela osvobodila od poplatků děti v ústavní péči

Po novelizaci zákon sice zachoval poplatkovou povinnost pro fyzické osoby s trvalým pobytem bez rozdílu věku, ovšem výslovně osvobodil od poplatku děti v ústavní péči a dalších podobných zařízeních. Právě za děti bez dobrého rodinného zázemí často jejich zákonní zástupci neplatili, proto pak končily v exekuci. Zákon také nově říká, že případný nedoplatek za nezletilého přechází na zákonného zástupce nebo opatrovníka. Některé radnice navíc děti zcela nebo částečně zprošťují povinnosti platit za odpady.