Dahlgrenův advokát podává dovolání. Chce pro něj detenci nebo mírnější trest

Případem Američana Kevina Dahlgrena, který podle pravomocného rozsudku zavraždil v Brně čtyři lidi, se bude zabývat Nejvyšší soud. Obhájce Richard Špíšek dokončil Dahlgrenovo dovolání. Navrhuje v něm Nejvyššímu soudu, aby Američan místo výkonu trestu zamířil do detence, nebo aby dostal mírnější trest vězení.

Kevin Dahlgren před soudem
Zdroj: ČTK Autor: Luděk Peřina

Kevin Dahlgren, který si odpykává doživotní trest za čtyřnásobnou vraždu ve Valdicích, podává dovolání k Nejvyššímu soudu. Potvrdil to jeho obhájce Richard Špíšek. V dovolání Dahlgrenův obhájce nepolemizuje s rozhodnutím o vině. Navrhuje, aby Kevin Dahlgren místo výkonu trestu zamířil zvlášť s ohledem na jeho psychický stav do detenčního zařízení, případně aby dostal mírnější trest vězení.

Advokát se opírá o posudky o Dahlgrenově poruše osobnosti

„Chceme, aby byl klient umístěn nikoli do výkonu trestu, ale přímo do zabezpečovací detence, případně aby mu byl uložen mírnější trest než trest doživotí,“ řekl obhájce Richard Špíšek. Dovolání dnes advokát doručil na podatelnu Krajského soudu v Brně, ten následně předloží spis Nejvyššímu soudu.

O zabezpečovací detenci hovoří i prvotní rozsudek krajského soudu nad Dahlgrenem, ovšem až po odpykání trestu odnětí svobody, což je v Američanově případě doživotí. Podle Špíška existuje možnost rozhodnout o vině, upustit od potrestání a poté rozhodnout o uložení zabezpečovací detence. Oporu pro takové rozhodnutí podle advokáta představují i posudky českých znalců, podle kterých má Dahlgren poruchu osobnosti, nikoliv ale duševní chorobu. Psychické onemocnění naopak shledali u Dahlgrena američtí odborníci.

Dahlgrenovým dlouhodobým cílem je vydání do vlasti

Podané dovolání znamená pro Dahlgrena odklad případné žádosti o vydání k výkonu trestu do Spojených států. „Dahlgren si je toho vědom,“ potvrdil  Richard Špíšek. „Vydání do vlasti však nadále zůstává jeho dlouhodobým cílem,“ dodal advokát.

Průměrná doba rozhodování nejvyšší soudní instance o dovoláních v trestních věcech činí 40 dní. Dovolání samo o sobě nemá odkladný účinek ani přímý vliv na výkon trestu. Nejvyšší soud může verdikt zrušit a vrátit případ k novému projednání, případně může rozhodnout sám.