Na Nuselském mostě nový asfalt roste. Uzavírka ale skončí až v listopadu

Oprava Nuselského mostu bude komplikovat dopravu na pražské Severojižní magistrále ještě čtyři měsíce. Skončit by měla v listopadu. V současnosti je uzavřen jeden ze tří jízdních pruhů ve směru z centra, zbylé dva jsou zúžené.

Video Studio 6
video

Radní pro dopravu: Oprava trvá od roku 2013 až do dnešního dne

Podle údajů Technické správy komunikací hl. m. Prahy by měla rekonstrukce Nuselského mostu skončit letos v prosinci. Řidičům a chodcům se cesta přes Nuselské údolí uvolní dříve, ale ne o moc. „Předána bude 17. listopadu 2017 do užívání pro chodce. Dokončovací práce poté budou probíhat do 15. prosince, ty ale nebudou mít žádný dopad na provoz vozovky a chodníku,“ řekl při jednom z posledních kontrolních dnů pražský radní pro dopravu Petr Dolínek.

Závěrečná etapa rekonstrukce Nuselského mostu sice vytváří ošemetné situace, kdy někteří řidiči jen obtížně zvládají jízdu zúženým levým pruhem, ale nepředstavuje již takovou brzdu jako etapy předcházející. „Doprava už je naředěna semafory kolem hlavního nádraží, potažmo I. P. Pavlova,“ srovnal radní současný stav s dobou, kdy byl uzavřen jízdní pruh ve směru do centra a vytvářely se kolony dosahující až daleko za most. 

V současnosti probíhají práce na západní části mostu a také zespodu. Pod mostem je připevněná 180tunová plošina, ze které dělníci odstraňují narušené části betonu. „Vždy v daném úseku otevřeme chodník a podlahu. Pod námi je lávka a můžeme začít provádět práce. To znamená otryskat vysokotlakým paprskem betonové konstrukce, pak zasanovat a udělat izolace, potom to zaklopíme novými panely,“ popsal jeden ze stavbyvedoucích Karel Frankota. 

Rekonstrukce Nuselského mostu začala v roce 2013. V první fázi proběhla oprava středové římsy a rekonstrukce pravých a prostředních jízdních pruhů v obou směrech. Potom přišly postupně na řadu pravé pruhy, chodníky a zároveň začala i sanace spodní stavby. Jak připomněla Technická správa komunikací, již před zahájením samotné rekonstrukce proběhla výměna mostních závěrů a oprava odvodnění v tubusu metra.

Práce sice neomezují provoz metra, ale jinak ovlivňují všechny, kdo chtějí Nuselské údolí překonat. Řidičům komplikuje cestu zúžení ze tří pruhů do dvou – nejprve v kritičtějším směru do centra, nyní ve směru k dálnici D1 – a zároveň nemohou chodci a cyklisté využívat chodník na jedné straně.

Snahou, aby jim zbyl alespoň jeden chodník, zdůvodnil Petr Dolínek délku oprav. „Důvod je, že jsme stavbu rozložili v čase, aby byl vždy jeden směr přístupný pro chodce a pro cyklisty, aby byl chodník zachován,“ uvedl. Dodal, že kvůli hygienickým limitům bylo také třeba omezit v části mostu přilehlé k zástavbě hlučné práce – například ostřiky – na dvě hodiny denně. O víkendu je dělníci nemohou dělat vůbec, doplnil druhý stavbyvedoucí Viktor Stržínek.